Subsidies via het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet is het belangrijkste instrument op Vlaams niveau voor de ondersteuning van de professionele kunsten.

Residents living in Flanders or Brussels should apply in Dutch, except for some residencies. Read translated information online.

Het Kunstendecreet voorziet in ondersteuning op maat van de professionele kunstensector. De subsidies zijn bedoeld voor kunstenaars en organisaties die actief zijn binnen de beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur. Info over ondersteuning voor andere kunstdisciplines of via andere beleidsniveaus vind je hier.

In onze infobundel vind je de belangrijkste info over subsidies via het Kunstendecreet. De regels werden in 2018-2019 aangepast, dus ook als je vroeger al subsidies hebt aangevraagd kan het nuttig zijn om de nieuwe mogelijkheden en aanvraagprocedure te bestuderen.

Types

Afhankelijk van je eigen situatie en plannen kan je een beurs, een toelage of een ander type van ondersteuning aanvragen. We zetten de mogelijke subsidies voor beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving en architectuur op een rijtje:

 • Een beurs is een subsidie voor individuele kunstenaars voor artistiek onderzoek en experiment, talentontwikkeling, levenslang leren.
 • Een projectsubsidie is bedoeld voor een artistiek en professioneel initiatief met een concreet resultaat dat in een bepaalde tijd van maximaal drie jaar tot stand komt. Je kan als individu een aanvraag indienen en daarin een organisatie aanduiden waaraan de subsidie wordt uitbetaald.
 • Een tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment kan financiële ondersteuning bieden om in te spelen op een kans in het buitenland.
 • Een organisatie met een werking die gebaat is bij een vijfjarige ondersteuning kan een werkingssubsidie aanvragen.
 • Een residentietoelage biedt een kunstenaar de mogelijkheid om voor een bepaalde periode zijn/haar aandacht te richten op zijn/haar artistieke ontwikkeling. Afhankelijk van de residentie wordt enkel een werkruimte en verblijf beschikbaar gesteld of is er begeleiding van de residentieorganisatie ter plaatse.
 • Een doorbraaktraject is bedoeld om een kunstenaar op een sleutelmoment te steunen bij een doorbraak in één of meer landen.

Functies

Het decreet spreekt over vijf functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Aan die functies zijn verschillende criteria gekoppeld, richtlijnen om de inhoudelijke kwaliteit en het zakelijk beheer te beoordelen. De functies zijn van toepassing op volgende instrumenten: beurzen (functie ontwikkeling), projectsubsidies, werkingssubsidies, kunstinstellingen. Meer informatie vind je in deze infobundel over de functies.

Uiterste indiendata

Vanaf 2019 zijn er nog twee indiendata per jaar voor projecten en beurzen. De indiendata in 2020 zijn:

 • 15/03 voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december 2020 (uitzonderlijk verschoven naar 15/05)
 • 15/09 voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 30 juni 2021

Bekijk het volledige overzicht van alle indiendata.

Residentietoelagen worden op verschillende data aangevraagd, naargelang de residentie van je keuze.
Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment kan je aanvragen tot twee maanden voor het presentatiemoment.
Werkingssubsidies voor organisaties kunnen om de vijf jaar worden aangevraagd. De volgende deadline voor werkingssubsidies was voorzien op 1 december 2020 (periode 2022-2026) en wordt uitgesteld met maximaal 12 maanden.
Je kunt een aanvraag voor een ondersteuning in het kader van het nieuwe Kunstendecreet aanvragen via de digitale module KIOSK. Bekijk de FAQ-bundel over het indienen van een onlineaanvraag via KIOSK.

Beoordeling van aanvragen

Essentieel in het Kunstendecreet is de artistieke en zakelijke kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen voor beurzen, projectsubsidies en meerjarige subsidies. De beoordelingscommissies worden elke ronde anders samengesteld, afhankelijk van de ingediende aanvragen. Kijk na wie als beoordelaar mogelijk je aanvraag kwalitatief zal evalueren. Naar aanleiding van de eerste beoordelingsronde binnen dit nieuwe decreet werd een coachingstraject voor voorzitters en beoordelaars aangeboden. De inhoud daarvan is ook terug te vinden op de oude website van de Afdeling Kunsten (Departement Cultuur). Afspraken voor het verloop van de beoordeling werden in een draaiboek verwerkt.

Meer weten over het Kunstendecreet?

Via deze link vind je alles over het Kunstendecreet, het kader, de functies en de kwaliteitsbeoordeling. Op dezelfde website kan je ook nakijken welke subsidiebeslissingen er de voorbije rondes werden genomen.

Vind je toch geen antwoord op jouw vraag?

 • Heb je vragen over de regelgeving? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de Afdeling Kunsten van het Departement Cultuur Jeugd en Media. Voor technische vragen stuur je een mail naar Kiosk.
 • Heb je nood heeft aan een klankbord om je eigen individuele aanvraag te situeren binnen het decreet? Mail je vragen naar Kunstenpunt of bel 02 274 17 60. Let op: maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken, contracten of statuten opstellen, behoren niet tot de opdracht van het steunpunt.
 • Wil je weten of je belasting moet betalen op een subsidie? Raadpleeg de kennisbank van Cultuurloket of herbekijk hun webinars.

In de aanloop naar de indiendata voor beurzen en projecten plant Kunstenpunt telkens opnieuw een infosessie voor kunstenaars en medewerkers van kunstorganisaties die voor het eerst een aanvraag voorbereiden.