Vlaamse subsidies buiten het Kunstendecreet

Naast het Kunstendecreet voorziet de Vlaamse overheid tal van andere mogelijkheden om subsidies of leningen aan te vragen, zowel voor kunstenaars als voor organisaties. Lees altijd goed de voorwaarden om te weten of je in aanmerking komt.

 • Subsidies voor de letteren, bijvoorbeeld beurzen voor theaterauteurs, kan je aanvragen bij het Literatuur Vlaanderen.
 • Voor de ondersteuning en publiekswerking van film (creatie van eendelige werken in animatie, documentaire, fictie, filmlab en innovatielab), media en games kan je aankloppen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds.
 • Innovatieve partnerprojecten openen de deuren naar sectoren buiten de cultuursector en bieden de middelen en tijd om in samenwerking nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te verkennen. De indiendatum is elk jaar op 15 juli. Projecten mochten hierbij van start gaan van 1 december in het jaar van de indiening en maximaal drie jaar lopen. Bekijk het webinar over de aanvraagprocedure.
 • De Vlaamse en Franse Gemeenschap doen in het kader van een cultureel samenwerkingsakkoord jaarlijks een projectoproep voor samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties.
 • Via het Circusdecreet biedt de Vlaamse overheid financiële steun aan zowel structuren van circusorganisaties als projecten van kunstenaars. Alle informatie over circus in Vlaanderen kun je vinden op de website van Circuscentrum, het steunpunt voor dit werkveld.
 • Het Fonds voor Culturele Infrastructuur beheert de culturele gebouwen van de Vlaamse overheid en verleent investeringssubsidies voor culturele infrastructuur van bovenlokaal belang.
 • De projectsubsidie voor talentontwikkeling biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten. Het kan gaan om projecten die hun artistieke talenten stimuleren, maar ook projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen.
 • Sabam For Culture helpt haar leden met financiële steun bij de opbouw van hun artistieke carrière, in België als in het buitenland, via verschillende beurzen. Ontdek welke beurzen zij aanbieden voor muziek, audiovisuele kunsten, visuele kunsten, theater & dans en literatuur.
 • Cultuurkuur ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van samenwerkingen met kunstenaars en cultuurorganisaties.
 • Initiatiefnemers in de culturele en creatieve sector kunnen vanaf voorjaar 2021 in aanmerking komen voor meer steunmaatregelen van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, kijk de voorwaarden per subsidie goed na.
 • Brusselse ondernemers kunnen informatie over microkrediet vinden op de website van microStart.
 • Wie actief is in de cultuursector en bij de bank geen lening krijgt, kan een Cultuurkrediet aanvragen.