Lokale en bovenlokale subsidies

Lokale en bovenlokale subsidies kunnen zowel door kunstenaars als door organisaties worden aangevraagd. Lees steeds goed de voorwaarden van de subsidie waar je beroep op wil doen om te weten of je in aanmerking komt.

Lokaal

De meeste steden en gemeenten geven financiële of logistieke steun aan plaatselijke initiatieven. Neem hiervoor contact op met de cultuurdienst in jouw gemeente.

Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een cultuurdienst en voorziet subsidies voor kunst.

Bovenlokaal

Het steunpunt Op/Til stimuleert cultuur op bovenlokaal niveau. De klemtoon ligt op het verbinden van spelers uit de brede cultuursector. Over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen.

Binnen het decreet Bovenlokale Cultuurwerking (sinds 2019) bieden zij ondersteuning bij het uitwerken van jouw subsidieaanvragen:

  • Twee keer per jaar voor jouw unieke en grensverleggende cultuurprojecten.
  • Eén keer om de 6 jaar voor een culturele samenwerking tussen gemeenten. De volgende ronde is in 2025.

Zij ontwikkelden een stappenplan om te kijken of je in aanmerking komt voor deze subsidies.