Europese subsidies

Het Europese cultuurbeleid is volop in beweging en de laatste jaren worden nieuwe pistes ontwikkeld. Europa zet bijvoorbeeld sterk in op de zogenoemde Structuurfondsen, die als doel hebben om economische en sociale ongelijkheden binnen de Unie weg te werken. Kunst en cultuur vinden soms – steeds meer – een plek in dergelijke programma’s. VLEVA maakt je wegwijs in de subsidiemogelijkheden van de EU-programma’s.

Lees meer over het cultuurbeleid in de EU:

  • IDEA Consult voerde in opdracht van de Vlaamse overheid een onderzoek uit naar aanvullende financiering voor culturele en creatieve sectoren (CCS) in Vlaanderen. Daaruit bleek dat de sector nog beter wegwijs kon worden gemaakt. Kunstenpunt organiseerde daarom een online infosessie over Erasmus voor de kunstensector.

  • De VLEVA-subsidiewijzer biedt ondersteuning voor wie subsidiemogelijkheden zoekt binnen de bestaande EU-programma’s.
  • Culture Action Europe is een belangenbehartigende organisatie die de plek van kunst en cultuur binnen het Europese beleid wil bevorderen.