Ondersteuning en ontwikkeling van de kunsten

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.

Kunstenpunt is het steunpunt voor de professionele kunsten in drie disciplines: beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek. Voor al wie in de kunsten werkt wil Kunstenpunt een inspirator zijn, een toegankelijke en betrouwbare kennisbron, een dataleverancier en fact-checker, een steunpilaar, een verbinder en een vernieuwer.

Kunstenpunt, voor wie?

Voor iedereen die professioneel actief is in of rond de beeldende kunsten, de podiumkunsten en de klassieke muziek, breed beschouwd. We werken voor:

  • kunstenaars en andere kunst- en muziekwerkers, in profit en non-profit;
  • beleids- en overheidsprofessionals actief in kunsten en cultuur, of in aangrenzende maatschappelijke domeinen zoals economie, toerisme en buitenlandse zaken;
  • spelers uit het onderwijs, de academische wereld, pers en publieke opinie;
  • internationale kunst- en muziekwerkers met interesse in Vlaanderen en Brussel

Kunstenpunt: gebeten door kunst

We werken vanuit een sterk engagement en nauwe betrokkenheid bij het kunstenveld. We willen bijdragen aan een kunstenveld waarin onderlinge zorgzaamheid, fairness en solidariteit voorop staan.

De opdrachten van Kunstenpunt worden bepaald in het Kunstendecreet. 

  • We informeren je over het kunstenveld. Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Hoe kun je je positioneren? 

  Je kunt met al je vragen terecht bij advies@kunsten.be, op onze Morning Coffees, op onze adviesmodule, in onze thematische dossiers en op onze kennisbank. We organiseren regelmatig infosessies over het Kunstendecreet of over andere thema’s. Hou zeker onze agenda in de gaten.

 

  • We brengen mensen samen en zorgen voor uitwisseling: van kennis, ideeën en ervaringen, nationaal en internationaal.

 Check onze agenda en calls-pagina, volg ons op Facebook en Instagram of schrijf in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

 

  • We beschrijven het kunstenveld en promoten kunst(enaars) in Vlaanderen bij internationale professionals.

 Check onze veldschetsen per (sub)sector, onze agenda en onze calls-pagina. Bekijk ook eens onze kunstendatabank. Hoor jij er ook in opgenomen te zijn? Geef ons zeker een seintje.

 

  • Elke vijf jaar maken we een nieuwe Landschapstekening Kunsten. Dat is een heel uitgebreide beschrijving van ons kunstenveld, inclusief sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De laatste Landschapstekening dateert van 2019.

 

  • Samen met kunstenaars en kunstprofessionals doen we aan vernieuwing en ontwikkeling. We ontwikkelen tools voor faire verloning, verzamelen kennis over duurzamer en inclusiever werken, en over nieuwe manieren van (samen)werken in de kunsten.

Kunstenpunt: gedreven door kennis

We verzamelen, beheren en delen alle informatie over het kunstbeleid, het kunstenveld en de kunstenpraktijk. 

  Contacteer ons met al je vragen! Hebben we het antwoord zelf niet, dan verwijzen we je door naar de juiste bron.


Thema's in de kunsten

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel?

Kunstendatabank

De databank telt meer dan 220.000 artiesten en organisaties actief in de kunsten in Vlaanderen en Brussel. Ontdek ook meer dan 250.000 releases, concerten, tentoonstellingen en producties.