Kunstenpunt ondersteunt.

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.

We informeren kunst- en muziekprofessionals over het brede kunstenveld en we brengen hen samen rond kennis en ervaringen, ook internationaal. We monitoren het veld op continue basis en voeren kort- en langlopend onderzoek rond actuele thema’s. Aan de Vlaamse Overheid leveren we kennis en advies op maat. Alle activiteiten van Kunstenpunt staan in het teken van de permanente ontwikkeling en vernieuwing van het Vlaamse kunstenveld.

Kunstenpunt, voor wie?

Voor iedereen die professioneel actief is in of rond de beeldende kunsten, de podiumkunsten en de klassieke muziek, breed beschouwd.

We werken voor:

  • kunstenaars en andere kunst- en muziekwerkers, in profit en non-profit;
  • beleids- en overheidsprofessionals actief in kunsten en cultuur, of in aangrenzende maatschappelijke domeinen zoals economie, toerisme en buitenlandse zaken;
  • spelers uit het onderwijs, de academische wereld, pers en publieke opinie;
  • internationale kunst- en muziekwerkers met interesse in Vlaanderen en Brussel.

Wat doet Kunstenpunt?

I. Biedt (over)zicht op het kunstenveld

We gidsen kunstenaars en andere kunst- en muziekwerkers door de ins & outs van het Kunstendecreet en door alle aspecten van het werken in de kunsten – van financiering tot zelforganisatie, ruimte en infrastructuur, verloning, archivering, internationalisering en fair, inclusief en duurzaam werken.

We doen dat met een online gids, via e-mailondersteuning en via infosessies. We berichten over veranderingen in het kunstenlandschap en we publiceren overzichtelijke who’s who en thema’s rond disciplines, regio’s en praktijken.

Naast een fysieke bibliotheek en collectie van naslagwerken, vaktijdschriften, krantenknipsels, foto’s, affiches, losse documentatie, videomateriaal, theaterteksten, cd’s en platen, is er een online kunstendatabank met makers, organisaties en werken/releases uit Vlaanderen en Brussel.

II. Stelt scherp op ontwikkelingen in de kunsten, vandaag en morgen

Kunstenpunt houdt de vinger aan de pols. Welke uitdagingen hangen ons boven het hoofd? Hoe spelen we in op kansen? De Landschapstekening Kunsten – onze sterktezwakteanalyse van de kunstensector – is een belangrijke uitvalsbasis. Via werktrajecten toetsen we inzichten uit (cijfer)gegevens en onderzoek aan concrete ervaringen in het werkveld. Zo zetten we mee de schouders onder duurzame verandering en innovatie in kwesties als internationalisering, de positie van kunstenaars of het interculturaliseren van de sector.

III. Creëert kansen voor uitwisseling en ontplooiing, ook internationaal

Via ontmoetingen, werkbezoeken en programma’s brengen we kunst- en beleidswerkers uit binnen- en buitenland samen rond gedeelde thema’s en vraagstukken, vaak in samenwerking met (internationale) partners en netwerken. Zo versterken we artistieke communities en netwerken.

Via open oproepen houden we de sector op de hoogte van ontwikkelingskansen. We hebben daarbij oog voor diverse regio’s en culturen. Naast onze buurlanden hebben we aandacht voor Zuid- en Oost-Europa en voor de buitengrenzen van Europa zoals Noord-Afrika, Midden-Oosten en de Eastern Partnership-landen.

IV. Promoot het Vlaamse kunstenveld

Kunstenpunt zet de schijnwerper op de kunstscène in Vlaanderen en Brussel door internationale professionals uit te nodigen naar onze regio via bezoekersprogramma’s of door initiatieven te ondersteunen die focussen op Vlaamse kunsten en muziek in het buitenland. We maken deel uit van internationale netwerken waar kennis tussen Vlaamse en internationale spelers gedeeld wordt. Geregeld publiceren we online specials rond disciplines of praktijken.

V. Bouwt bruggen tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen

Kunstenpunt verbindt kunsten met andere domeinen zoals erfgoed, onderwijs en kunsteducatie, ecologie en duurzaamheid, participatie, verstedelijking en demografie. We werken hiervoor samen met andere steunpunten, fondsen, netwerken, expertisecentra en overheden. Ook bij Vlaamse initiatieven rond culturele diplomatie speelt Kunstenpunt een ondersteunende rol.Thema's in de kunsten

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel?

Over kunstenpunt

Professioneel actief in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek in Vlaanderen of Brussel? Kunstenpunt ondersteunt jou als individu, organisatie of overheid.