Vlaamse regering maakt bijna 10 mil­joen ex­tra vrij voor de cul­tuur­sec­tor

Met 'Relay' van Ula Sickle werd in 2021 voor het eerst een performance opgenomen in de Col­lec­tie Vlaam­se Ge­meen­schap.

Het kunstenveld werd hard getroffen door corona. Om de sector mee door deze crisissituatie te loodsen, besliste de Vlaamse Regering om op korte termijn 9,98 miljoen euro te investeren. Met dat budget rolt de Taskforce Cultuur 18 projecten uit in een participatief traject met de cultuursector.

3,75 miljoen euro voor aankopen Collectie Vlaamse Gemeenschap

Dankzij een eenmalige budgetverhoging van 3,75 miljoen euro zal de Collectie Vlaamse Gemeenschap extra hedendaagse kunstaankopen kunnen doen. Deze kunstcollectie – die door de Vlaamse overheid wordt beheerd – streeft ernaar om een volledig en correct beeld te geven van kwaliteitsvolle en internationaal relevante hedendaagse Vlaamse kunst.

5 miljoen voor Innovatie Mechanisme

De Vlaamse regering maakt eveneens 5 miljoen euro vrij voor het Innovatie Mechanisme dat innovatie en nieuwe businessmodellen in de cultuursector wil stimuleren. Het gaat bijvoorbeeld over het vernieuwen van producten, diensten, werkprocessen en marketingmethodes.

Organisaties en individuele spelers zullen een subsidie kunnen ontvangen voor een reflectie van hun culturele businessmodel en het uitschrijven van een innovatietraject vanaf 15 september 2021. Hou kunsten.be in de gaten voor meer info.

Andere projecten

Naast deze twee projecten besloot de Vlaamse minister van Cultuur ook om:

  • in samenwerking met VLAIO de cultuursector voor het eerst een bredere toegang te verlenen tot de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie, de Strategische Transformatiesteun en de Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten. Lees hier meer over bij Cultuurloket.
  • een derde Voorschot- en Waarborgregeling te introduceren. Die zal zowel ondernemingen als vzw’s in staat stellen een eventdossier in te dienen en 60% van de totale kost van het evenement als voorschot te ontvangen.
  • de werkbaarheidscheques open te stellen voor de werkgevers en werknemers die gebonden zijn aan het Paritair Comité 304. Met een werkbaarheidscheque kan een Vlaamse organisatie financiële steun krijgen om de werkbaarheidsgraad in een organisatie te onderzoeken, begeleiding en opleiding aan te kopen en arbeidsorganisatorische uitdagingen aan te pakken.
  • een financieel vangnet in te bouwen voor de Coronalening van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).
  • de Startlening en de Winwinlening van PMV meer onder de aandacht te brengen.
  • Herstel Cultuurkredieten te garanderen in 2021. Ondernemingen en organisaties actief in de brede cultuursector kunnen zo een renteloze lening verkrijgen van 5.000 euro tot 100.000 euro met een looptijd van maximum 6 jaar. Daarbij kan er een vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar bekomen worden en is er onder bepaalde voorwaarden een drempelverhoging tot 250.000 euro mogelijk.
  • de werkgroep communicatie binnen de Taskforce Cultuur in 2021 verder te laten samenkomen. Die werkgroep zal de pijnpunten rond de huidige communicatie op tafel leggen en zich buigen over het herdenken van communicatiestrategieën. Daarnaast worden ook onderzoeken opgezet om moeilijk bereikbare doelgroepen in kaart te brengen.
  • de uiterste eventdatum van de Culturele Activiteitenpremie te verlengen tot 31 augustus 2021.
  • de crisisbegeleiding en het coronagerelateerd tweedelijnsadvies door Cultuurloket in 2021 verder te zetten.
  • het Departement Cultuur, Jeugd en Media financieel te ondersteunen om alle projecten vanuit de Taskforce Cultuur uit te voeren.

Meer informatie

vlaanderen.be
vlaio.be