Vlaamse regering reserveert 65 miljoen euro van het noodfonds voor de cultuursector

De Vlaamse regering heeft gisteren bekendgemaakt dat ze het noodfonds voor de compensatie van de coronaschade zal verhogen tot 265 miljoen euro. Van dat bedrag zal 65 miljoen euro vrijgemaakt worden voor de cultuursector.

De middelen zullen verdeeld worden via het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Kleinere cultuurorganisaties zullen ook nog subsidies kunnen ontvangen via het gemeentefonds. Gemeenten krijgen een bedrag dat ze vrij kunnen besteden aan sport, jeugd en cultuur. 

Steun aan de kwetsbare kernspelers zoals toeleveranciers, zelfstandigen en dagcontracters zal via de gesubsidieerde instellingen en organisaties gebeuren. Steun aan de kwetsbare kernspelers is immers een expliciete voorwaarde om beroep te kunnen doen op steun uit het noodfonds.

Over de operationalisering van de steun vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal er in de komende weken meer informatie volgen. Meer informatie kan je hier op hun website terugvinden.