VIAA partner evenement november 2017

Het meest recente VIAA (nu: meemoo) partner evenement was indrukwekkend. Ongeveer 80 deelnemers warm maken om een hele dag te komen luisteren naar wat een nogal droge organisatie rond digitaliseren en metadata het afgelopen half jaar heeft gedaan: chapeau. VIAA slaagt hierin omdat ze enerzijds een goed georganiseerde dienst verlenen (faciliteren van digitaliseren van een oud analoog audiovisueel archief), en anderzijds omdat ze er continue helder en transparant over communiceren. Dus, ik was ook van de partij. Wat heb ik mee naar huis genomen?

Sector van podiumkunsten staat nog met de voeten op de aarde

Bij de eerste werktafel mochten we zelf prioriteiten toekennen aan acties waarop VIAA zich in de komende vijf jaar op moest toeleggen. Het bleek al heel gauw dat de podiumkunsten sector wil dat VIAA “bij zijn leest blijft” en verder blijft werken digitaliseren en opslaan. De bestaande acties rond ontsluiting worden geapprecieerd, maar moeten niet prioritair behandeld worden of meer aandacht krijgen. Omtrent ondersteuning voor het maken van metadata (zodat de gedigitaliseerde bestanden gevonden kunnen worden) en kwaliteitscontrole lijkt een samenwerking tussen VIAA, Kunstenpunt en Het Firmament het meest effectief.

Catalogus.pro feedback

Het nieuwste product in de VIAA stal is de catalogus.pro waarmee content partners kunnen binnenkijken in elkaars catalogus. Over het algemeen wordt dit uiterst positief onthaald (en het is dan ook geweldig). De vraag was expliciet naar verbeteringsmogelijkheden, en de tafel kwam tot twee mogelijke werkpunten: (1) catalogus.pro zou ook moeten duidelijk maken dat er nog meer materiaal te vinden is in bronnen buiten de catalogus, bv. via archiefbank of andere initiatieven, en (2) vinden in catalogus.pro hangt sterk af van de kwaliteit van de metadata, en die is op dit moment ondermaats.

Metadata

De laatste werktafel ging over metadata. Het was nogal technisch, met praat over open data, wikidata, authorities, apis, text to speech en named entity recognition. Maar slotsom was, mijns inziens, VIAA moet zowel de content partners helpen hun metadata op orde te krijgen en ook inzetten op meer technologische oplossingen. Maar voor die laatste zie ik persoonlijk een lagere prioriteit: geef je content partners niet het gevoel dat het gebrek aan metadata automatisch gefixt kan worden!