6 geruststellende vaststellingen over de digitale transformatie

Arts Council England publiceerde enkele maanden geleden haar vijfde ‘Digital Culture’-rapport. Daarin wordt onderzocht welke impact digitale technologie heeft op kunstenaars en kunstorganisaties in Engeland door middel van een bevraging. Omdat het al het vijfde rapport op rij is, kunnen er deze keer ook enkele trends vastgesteld worden.

Tom Ruette – hoofd informatiebeheer, onderzoek en kennisontsluiting van Kunstenpunt – vat de executive summary even samen in 6 vaststellingen:

  1. Digitale technologie wordt als belangrijk geacht in de domeinen “marketing”, “documentatie en archief”, “planning”, “productie” en “distributie”, en is dus als minder belangrijk voor het verdienmodel gezien.
  2. Digitale technologie heeft vooralsnog geen grote positieve invloed gehad op de inkomsten voor organisaties met een omzet van minder dan 120.000 euro. Bij grote organisaties met een omzet van meer dan 600.000 euro is die impact wel zichtbaar.
  3. De invloed van digitale technologie op de hoeveelheid en diversiteit van het publiek lijkt te stabiliseren. Die stabilisering gaat hand in hand met een stabilisering in de manier waarop data gebruikt wordt om publiek te bereiken.
  4. De tijd van (te) kort op de bal willen spelen lijkt ook voorbij: het aantal organisaties die experimenteren en risico’s nemen met digitale technologie daalt tot een kwart van de respondenten.
  5. Het blijkt ook dat de bevraagde organisaties liever willen innoveren in niet-digitale domeinen, dan in digitale technologie.
  6. Er wordt besloten dat organisaties de juiste organisatiestructuur, prioriteiten en skills moeten ontwikkelen om ten volle voordeel te kunnen halen uit digitale technologie.

In de conclusies staat deze letterlijke quote:

The increased financial pressure which organisations are working under will inevitably impact on their ability to adopt more resource-intensive digital activities, such as dynamic pricing or virtual or augmented reality technology, and it is unrealistic and probably undesirable for organisations to prioritise more sophistacted technologies for marginal gains. The challenge for organisations is to engage with digital technology more strategically; to seek those technologies which are best suited to their mission and aims; and to reflect more, particularly at a senior level, on the value that they are seeking to create for their audiences, workforce and artists through the use of technology.

Het blijkt, mijns inziens, dat we eindelijk in de put van Gartner’s hype cycle zijn geraakt wat betreft de hype rond de digitale transformatie: de “Trough of Disillusionment”. Oef, eindelijk al die “Inflated Expectations” achter de rug! De meeste organisaties in Engeland zijn het blijkbaar beu om van de ene digitale tool naar de andere te springen, en steken liever tijd in de kern van het kunstenwerk.

Wat je wel ziet is dat, mijns inziens, voor sommige domeinen het “Plateau of Productivity” is bereikt: publiekswerving stabiliseert, en de focus verschuift naar interne processen als documentatie/archivering, planning en distributieprocessen. Dat is goed nieuws, de digitale technologie daarvoor is matuur, en het is nu dan ook een kwestie van die technologie juist in te zetten (zie ook mijn blogje over gezichtsherkenning), en niet meer van het ene experiment in het andere te struikelen. De vaststelling op het einde van de executive summary om het concept digitale transformatie toe te passen op het niveau van organisatiestructuur, prioriteiten en skills is dan ook meer dan welkom.

Uiteraard kan de context van Engeland niet 1 op 1 vertaald worden naar Vlaanderen. In elk geval zien we in Vlaanderen een aanbod van opleidingen bij bv. Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten of de opleiding digitaal leiderschap, een memorandum van VIAA, publiq en Cultuurconnecteen hele reeks onderzoeken die het Departement Cultuur liet uitvoeren, en de vroegere visienota van Minister Gatz hieromtrent.

Het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van Minister Jambon maken nu ook weer gewag van de nood om aan digitalisering in de cultuursector te werken. Maar welke accenten zullen er worden gelegd, zeker specifiek voor de kunsten? Daarvoor kunnen we uitkijken naar de Strategische Visienota Kunsten op 1 april, die (hopelijk) gevoed is door de Landschapstekening Kunsten 2019.