Een gewijzigd Kunstendecreet? Lees de Reflectienota van kunstenaars en experten

Volgend jaar wordt het Kunstendecreet gewijzigd. In zijn Strategische Visienota Kunsten zette minister van Cultuur Jambon de belangrijkste inhoudelijke lijnen voor het decreet al uit.

Om de concrete aanpassingen voor te bereiden hebben het Departement CJM en het kabinet Cultuur een Princiepsnota opgesteld, die als startpunt wordt gebruikt voor verder overleg. 

In juli bestudeerde een groep van dertien kunstenaars, kunstwerkers en experten deze Princiepsnota op uitnodiging van de minister. Ze schreven er een uitgebreide reactie op. Deze Reflectienota werd midden augustus aan de minister overgemaakt en is nu ook publiek consulteerbaar. Lees de korte versie en de versie met bijlagen of download de bestanden onderaan deze pagina.

Op 8 september 2020 vond tijdens het TheaterFestival een debat plaats over deze Reflectienota. Kort daarna startte de minister de effectieve wijzigingen aan het Kunstendecreet op, om tegen zomer 2021 te kunnen landen met de nieuwe wetgeving.