Meerstemmigheid

Meerstemmigheid gaat over hoe je de verschillende opvattingen die diversiteit met zich meebrengt evenwaardig aan bod laat komen en liefst ook op veilige en respectvolle wijze met elkaar in gesprek brengt.

Meerstemmigheid is niet hetzelfde als diversiteit. Diversiteit is een maatschappelijk gegeven: er is verschil aanwezig in onze samenleving op het vlak van afkomst en kleur, opleidingen, gender, leeftijd, gezondheid, opvattingen, en veel meer.

Evenwaardigheid zit in de mate waarin het ene perspectief, de ene stem, het ene standpunt, sterker vertegenwoordigd is in de samenleving, meer versterkt en gehoord wordt, dan de andere.


A Fair New Idea?! #4: Meerstemmigheid in de kunsten

Tijdens het traject A Fair New World?! lanceerde Kunstenpunt vier open calls, waaronder één over meerstemmigheid. Bedoeling was om vooral die stemmen te versterken die de norm uitdagen binnen de kunsten. De jury selecteerde drie voorstellen.

  1. Cripping the space van Marijn Prakke
  2. Open Vizier van Silence Radio
  3. POC POC who’s there? van Magali Elali

De thema's van Kunstenpunt

Welke thema’s of dossiers onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Ontdek hier het overzicht.