Werkingssubsidie: Integriteit in de kunsten

De bouwblokken van een zakelijk sterk subsidiedossier zijn: personeelsbeleid, begroting, fair practices en goed bestuur. Stapel daar integriteit bovenop, want dat is ook belangrijk. Zo, nu heb je een stevige toren. Eén die er staat. Met een geïntegreerde visie op professionaliteit in cultuur. 

In de wet 

De cultuursector valt natuurlijk niet buiten de wet. Ook een artistieke organisatie moet in orde zijn met preventie en bescherming op het werk. Twee aandachtspunten:

  • Psychosociaal welzijn. Oftewel: zorgen dat mensen zich goed voelen op het werk. En problemen als stress en burn out proberen opvangen. 
  • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Oftewel: zorgen dat fysiek en psychisch geweld niet gebeurt. En ook geen pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. 

Voor iedereen 

Het staat dus in de wet op arbeid. Maar freelancers hebben een ander statuut dan vast werknemers. Strikt genomen vallen zij niet onder die wet. Idem voor vrijwilligers. Mag je hen daarom aan hun lot overlaten? Neen, dat had je zelf ook al door. 

De sector gaat inderdaad voor professionaliteit over de hele lijn. In je dossier vul je psychosociaal welzijn dus zo breed mogelijk in. En voor iedereen. Zo moeten vaste en losse medewerkers terecht kunnen bij de meldingskanalen. 

Welke meldingskanalen? 

Welk meldingskanaal het beste bij je organisatie past, hangt af van verschillende parameters. Een arbeidsgeneeskundige dienst kan je hierbij adviseren. Hoe dan ook, of het nu een externe organisatie is, een preventieadviseur of een vertrouwenspersoon… Zolang elke medewerker er maar terecht kan. 

Op voorhand 

Wil je je problemen op het werk bij iemand kwijt? Dan moet die functie natuurlijk ook bestaan. Wacht niet tot er zich een incident voordoet. Preventie, dat gebeurt per definitie vooraf. 

Toegegeven, niet simpel. Er is een bewustmaking nodig in alle geledingen op alle niveaus: van de medewerkers aan de balie tot in de raad van bestuur. Om samen tot een preventieve en ethische aanpak te komen, moet je organisatie in dialoog. 

De subsidiegever wil dat proces op tijd op gang brengen. Precies daarom is dit een belangrijk onderdeel in je subsidieaanvraag. Met de nieuwe toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag van het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en het Sociaal Fonds Podiumkunsten kun je evalueren waar je organisatie al staat op vlak van integriteit. Nog niet wat het moet zijn? Deze toolkit bied je meerdere instrumenten om een sterk personeelsbeleid uit te bouwen dat psychosociale risico’s beperkt. Of volg gewoon de workshop!

Samen. En niet zomaar  

Samengevat? Integriteit gaat om psychosociaal welzijn en preventie. Daaronder valt ook de remediëring van grensoverschrijdend gedrag. Een hele boterham.

Daarom is het ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Van organisatie tot individu. Bewustmaking moet bij iedereen en overal gebeuren.  

Klinkt dit als herhaling? Da’s omdat dit criterium echt wel meer is dan een louter formele vereiste. Werk je aan integriteit, dan gebeurt dat vanuit een visie over wat voor soort kunstenorganisatie je wil zijn. En dus gaat het ook samen met goed bestuur, personeelsbeleid en fair practices.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies? Stel ze aan ons!

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.