Werkingssubsidie: Boekhouding is een kunst

Als je subsidies ontvangt, moet de boekhouding kloppen. Activa, passiva en de balans helder overzichtelijk. Ook een handvol andere juridische formaliteiten moeten in orde zijn. Klinkt complex, maar is allemaal best haalbaar.  

Geen winst 

First things first: je kan alleen werkingssubsidies aanvragen als je geen winst nastreeft. Je vertrekt dus vanuit een vzw, een coöperatie of een andere organisatiestructuur die niet op winst uit is. 

Begroting 

Samen met je aanvraag moet je ook een begroting van het eerste werkjaar indienen. Dat is een raming of inschatting van alle inkomsten en uitgaven van 2023. Dit doe je het best volgens de structuur van een resultatenrekening, een opsomming van alle inkomsten en uitgaven. 

De cijferbijlage die je voor je dossier sowieso moet invullen staat in Excel en heeft grotendeels de structuur van zo’n resultatenrekening. Makkelijk. Want op die manier vergelijk je later zelf je begroting met de effectieve cijfers. 

Jaarlijkse verantwoording 

Als je organisatie subsidies ontvangt, dan leg je daar jaarlijks verantwoording voor af. Je moet een functionele en een financiële verantwoording indienen, en dit hoort in het financiële luik:  

  • jaarrekening in de vorm van een resultatenrekening, met toelichting 
  • gedetailleerd verslag van alle vergoedingen 

Onafhankelijke controle 

Ontvangt je organisatie meer dan 100.000 euro, dan moet je bij de jaarlijkse verantwoording ook steeds het verslag van een onafhankelijk gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor toevoegen.

Eerste hulp bij boekhouding  

Voel je je onwennig bij al die cijfers en het juridisch jargon? Bij Cultuurloket vind je duidelijke informatie over een jaarrekening en het opstarten van een dubbele boekhouding. En trouwens. Maak je geen zorgen over die dubbele boekhouding. Da’s gewoon een resultatenrekening met een balansrekening, en die twee passen logisch bij elkaar.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies? Stel ze aan ons!

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.