Labo: ontwerp een intern meerstemmigheidstraject voor uw organisatie

27 sep 2021
MasterclassFARO
Wil je in jouw organisatie de discussie over inclusiviteit in alle aspecten van de werking op gang trekken?

Kunstenpunt hecht belang aan meerstemmigheid en inclusiviteit in de kunsten. We wijzen je daarom graag op dit traject van onze collega’s van FARO, het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

Meerstemmigheid in de praktijk brengen, betekent dat in alle aspecten van de werking van een (erfgoed)organisatie aandacht is voor verschillende perspectieven. Denk maar aan de verschillende perspectieven en (vaak subtiele) machtsverhoudingen in verband met bijvoorbeeld gender, leeftijd, huidskleur, socio-economische context, enzovoort. De uitdaging daarbij is om een werking te ontwikkelen die inclusief is. 

FARO verzamelde hierrond tools en methodieken. Tijdens dit traject helpen we u om ze toe te passen op uw eigen organisatie. Welke methodieken kunt u het beste toepassen? Hoe begeleidt u een discussie? Welke focus kiest u en hoe werkt u die verder uit? U werkt zo een half jaar aan een eigen intern traject dat u op het einde presenteert aan de deelnemers en een externe expert.

Cruciaal bij dit labo is dat u, tussen de sessies door, in uw organisatie de tijd neemt om met uw collega’s aan de slag te gaan. 

Doelgroep: Wilt u in uw organisatie de discussie over inclusiviteit in alle aspecten van de werking op gang trekken? Deelnemen aan dit labo betekent dat u bereid bent om te experimenteren, uw ervaringen te delen en feedback te geven aan anderen. Zo leert u ook van elkaar. 

Programma

Dag 1: Ontwerp een introductiesessie op maat van uw organisatie | 27 september 2021, 9.30-16.00 uur, bij FARO

Tijdens deze sessie bespreken we hoe u uw collega’s bewust maakt van de noodzaak om een meerstemmigheidstraject te starten. We proberen samen een aantal werkvormen uit en u krijgt de nodige ruimte om een eigen sessie voor te bereiden. De lesgevers en de andere deelnemers geven u daarbij feedback.

Dag 2: Ontwerp een verdiepende sessie voor uw collega’s |  15 november 2021, 9.30-16.00 uur, bij FARO

Na een eerste bewustwording komt het erop aan om verder te kijken. Hoe verdiept u de discussie? Opnieuw reiken we voorbeelden aan. Samen testen we methodieken uit en op het einde van de dag weet u hoe u in de eigen organisatie een volgende bijeenkomst kunt vorm geven.

Dag 3: Bepaal de focus voor een specifiek project | 24 januari 2022, 9.30-12.00 uur en 14.00-16.00 uur, online

Deze online sessie is opgevat als een intervisiemoment. U deelt uw ervaringen en maakt een keuze voor een specifiek thema dat u verder wil verkennen. Op basis van deze ervaringen maken we duo’s in de groep: mensen die over hetzelfde thema willen werken en elkaars sparring partners zullen zijn. In de namiddag krijgt u twee uur online de tijd om samen te overleggen en op basis van een methodiek uw aanpak voor de komende weken af te spreken.

Dag 4: Krijg feedback | 14 maart 2022, 9.30-16.00 uur, bij FARO

Op deze laatste dag presenteert u uw ervaringen en plannen voor de toekomst. U vertelt openhartig over wat er goed en minder goed liep en u formuleert een vraag waarop u graag een antwoord wil van een expert. De lesgevers, de andere deelnemers en een of meerdere externe referenten geven u feedback en inspiratie om nadien weer verder te gaan.

Coronamaatregelen

FARO volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijft dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze en andere vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en u daar tijdig over informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de organisator van de vorming, zoals die vermeld staat bij elke vorming. Voor andere vragen kunt u mailen naar info@faro.be.

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 250 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 180 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.

Inschrijven

alle info en inschrijvingen via faro.be