CULTURE TALKS Commons

06 dec 2022
SectordagUniversiteit Antwerpen
evenement van het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor de brede media- en cultuursector

Dinsdag 6 december 2022 organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media de eerste editie van CULTURE TALKS; het nieuwe sectorevenement voor de media- en cultuursector.

De eerste editie gaat door in Antwerpen en heeft ‘commons’ als thema. Deze dag brengt media – en cultuurexperten samen met academici en beleidsmakers en peilt naar de toekomst van een ‘common’ cultuurbeleid.

 

Wat?

CULTURE TALKS is het nieuwe jaarlijkse evenement voor de brede media- en cultuursector. Met dit initiatief wil het Departement partners en experten uit culturele sectoren en creatieve industrieën samenbrengen met academici en beleidsmakers, om zich te verdiepen in sociale, maatschappelijke, economische en technologische veranderingen. In dialoog zoeken we antwoorden op de huidige en toekomstige uitdagingen van onze sectoren.

Editie 2022: CULTURE TALKS Commons

CULTURE TALKS focust telkens op een thema dat een groeiend belang kent binnen het cultuur-en medialandschap. De eerste editie zoomt in op het potentieel van een common cultuurbeleid. De meerwaarde van commons voor cultuur en media en de impact op het beleid worden onderzocht.

Wat is een common? Een common of gemeengoed ontstaat wanneer een groep mensen samen een hulpbron delen en afspraken maken over het gebruik er van. Ook in Vlaanderen zien we initiatieven zoals ‘De Koer’ in Gent of ‘De Garage’ in Antwerpen, die steunen op het collectief bezit en beheer van materiële en immateriële bronnen. 

Hoe maken we ons cultuurbeleid commons proof? Als curator van CULTURE TALKS Commons presenteert Pascal Gielen, hoogleraar Cultuursociologie (Universiteit Antwerpen) en expert in cultural commons, een praktijkgericht programma dat antwoord tracht te bieden op die vraag en de sectordialoog kan aanzwengelen. 

Programma

Tijdens lezingen, inspiratiesessies en workshops wordt de waarde van commons op drie domeinen onderzocht:

 1. Economie: Belangrijke vragen zoals ‘Hoe werkt een commonseconomie?’ Biedt ze een alternatief voor subsidies?’ en ‘Welke rol kan de overheid spelen?’ worden onder de loep genomen.
  Centrale spreker: Michel Bauwens (Peer2Peer Foundation)
   
 2. Ruimte: In de steden komt ruimte voor cultuur en kunstenaars steeds meer in het gedrang. Hoe kunnen commons helpen om structureel ruimte te verwerven voor gedeeld creatief gebruik en wat zijn de effecten?
  Centrale spreker: Iva Cukić (Ministry of Space)
   
 3. Digitalisering: Streamingplatformen halen het functioneren van de culturele en creatieve industrie aardig overhoop. Hoe kunnen cultuurorganisaties en kunstenaars zich hiertegen wapenen? Wat met auteursrechten en patenten op het internet?
  Centrale spreker: Merete Sanderhoff (Caring is Sharing)

Locatie

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Houd dinsdag 6 december alvast vrij in je agenda. Binnen enkelen weken wordt het definitieve programma bekendgemaakt en kun je je online inschrijven.

Meer informatie

vlaanderen.be/cjm