Over de Pilootprojecten Kunst in Opdracht

Het traject ‘Pilootprojecten Kunst in Opdracht’ wil onderzoeken wat kunst in de publieke ruimte kan betekenen in de 21ste eeuw.

Grensverleggende kunstprojecten in de publieke ruimte

Het traject ‘Pilootprojecten Kunst in Opdracht’ wil onderzoeken wat kunst in de publieke ruimte kan betekenen in de 21ste eeuw.

Er werden vijf grensverleggende kunstprojecten gerealiseerd om zo de bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders op te rekken en te vernieuwen. Aan de hand van deze concrete realisaties in Gent, Genk, Aalst, Herzele en Antwerpen werden de modi operandi van kunst en beleid op de voet gevolgd. Op elk van de vijf locaties werden ook workshops georganiseerd voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars die zich verder willen verdiepen in kunst in opdracht.

Het traject leverde interessante inzichten op, maar evenzeer voer voor discussie. Niet alle betrokkenen delen bij een publieke of publiek-private kunstopdracht immers dezelfde visie. Opdrachtgever, ontwerper, artistiek deskundige, kunstenaar en publiek hebben elk verschillende prioriteiten en verwachtingen.

Het boek ‘Meer dan object’ uit 2016 bood een tussentijds verslag van het project. Eind 2018 volgde een publicatie met aanbevelingen voor de toekomst.

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht zijn een initiatief van de Vlaamse Bouwmeester, Kunstenpunt en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.