Pilootprojecten Kunst in Opdracht: workshops

25 nov 2016 - 05 mei 2017
Werksessie

Projecten Petra Stavast en Kelly Schacht, Tondelier Gent, Foto: Danielle van Zuijlen

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht hebben als doel de bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden en (wetgevende) kaders op te rekken en te vernieuwen via het realiseren van vijf grensverleggende kunstprojecten in de publieke ruimte. Alle pilootprojecten zijn nu in de productiefase. Op elk van de vijf locaties organiseren we workshops voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars die zich verder willen verdiepen in kunst in opdracht.

Tijdens de eerste workshop focussen we op het thema participatie. Wat zijn de diverse benaderingen en methodieken voor participatieve trajecten bij kunst in opdracht? Wat zijn de verwachtingen van de opdrachtgever? Ligt de klemtoon op het proces of op de artistieke output? Hoe gaat een kunstenaar daarmee om? 

De tweede workshop gaat dieper in op autonomie versus opdracht in relatie tot ruimte voor maatschappijkritische reflectie, met bijzondere aandacht voor de rol van de opdrachtgever hierin.

De derde workshop zoomt in op reflectie op het publiek domein. Wat betekenen beperkende randvoorwaarden als je met kunst aan de slag gaat in het publiek domein?

De vierde workshop (Gent) onderzoekt hoe je plaats kan vrijwaren voor kunst in een stadsontwikkelingsproces.

De vijfde workshop (Aalst) reflecteert over de langetermijnvisie op kunst in de publieke ruimte in stedelijke vernieuwing.