Lever een bijdrage aan de landschapstekening: welke kwesties moeten aan bod komen?

Kunstenpunt werkt momenteel aan de landschapstekening 2019: een sterkte-zwakteanalyse van de Vlaamse kunstensector voor de toekomstige minister Cultuur. Ben je professioneel actief in de kunstensector en wil je mee bepalen wat aan bod komt? Reageer op onze call for topics of kom naar een van de sectorontmoetingen.

Elke vijf jaar, bij het begin van een nieuwe politieke legislatuur, maakt Kunstenpunt een Landschapstekening Kunsten. Die tekst biedt een stand van zaken en een evaluatie van de recente trends en ontwikkelingen in het Vlaamse kunstenlandschap. De landschapstekening voor de volgende beleidsperiode verschijnt in september 2019 en wordt voorafgegaan met de publicatie van het cijferboek, een verzameling kwantitatief onderzoeksmateriaal dat de volgende landschapstekening ondersteunt (Bekijk het cijferboek).

Call for topics

Ben je professioneel actief in de kunstensector? Geef hier aan welke kwesties volgens jou aan bod moeten komen in de landschapstekening Kunsten in 2019.

De input die ons bereikt voor:

  • 3 oktober 2018 kunnen wij meenemen in onze voorbereiding van de drie sectormomenten
  • 31 december 2018, kunnen wij meenemen bij de redactie van de landschapstekening

Sectormomenten

Na de publicatie van het cijferboek starten we met gesprekken met het werkveld om verdere input voor de landschapstekening te verzamelen. Wil je weten welk cijfermateriaal er voor de landschapstekening op de plank ligt en wil je zelf ideeën leveren over mogelijke onderwerpen van de toekomstige landschapstekening?

Schrijf je in voor één van de sectorontmoetingen: