Dit was 2020. Lees het jaarverslag van Kunstenpunt

2020 zal de geschiedenis in gaan als een bijzonder ingrijpend jaar, en dat is een understatement. Een scharnierjaar. Enerzijds het jaar waarin corona onze kunstensector, en vele andere sectoren in een diepe crisis stortte. Anderzijds een jaar waarin meer en explicieter dan ooit tevoren werd nagedacht over de transitie van de kunsten naar een duurzamer en leefbaarder model. Wat betekende dat alles voor Kunstenpunt?

Zoals zovelen in ons veld maakten we een versnelde switch naar digitaal werken. Een intensieve internationale meeting in het kader van RESHAPE werd digitaal hervormd, in april lanceerden we de online gespreksreeks Tuesday Talks, én gingen we voor het eerst digitaal met onze infosessies. Tegelijk startten we een coronamonitor op: we volgden beleidsmaatregelen op de voet en brachten nieuwe manieren van aan kunst doen in kaart via onze wekelijkse artikelenreeks Re/set. Een selectie van die initiatieven vind je achteraan in dit jaarverslag. Vlak na de zomer lanceerden we A Fair New World?! en, vlak voor het jaareinde, de vierledige open oproep A Fair New Idea?! Trouw aan de werkwijze die Kunstenpunt eigen is, gaan we samen met de sector op zoek naar nieuwe praktijken, modellen, werkwijzen en inzichten die het veld sterker, duurzamer, toekomstbestendiger, inclusiever en meer fair kunnen maken.

We doen dat naar aanleiding van de coronacrisis, maar met aandacht voor alle kennis die we reeds hadden verzameld over de gekende problemen binnen de sector. Ecologische, sociale en economische duurzaamheid; bewust digitaal, internationaal en inclusief werken in de kunsten; vragen rond de maatschappelijke waarde van kunst, rond de notie van artistieke kwaliteit en excellentie; het zijn allemaal elementen die in 2020 nadrukkelijk opnieuw naar boven kwamen en die ook in 2021 hoog op de agenda blijven staan.

Nauw verbonden met A Fair New World?! is het Europees samenwerkingsproject RESHAPE, waarvan Kunstenpunt partner is. Negentien partners en 40 deelnemers hebben gedurende drie jaar nieuwe organisatie- en werkmodellen uitgetekend in de vorm van prototypes, die bijdragen aan een fair, duurzaam, participatief en solidair kunstenecosysteem in Europa. In 2021 nemen we die prototypes mee in onze trajecten A Fair New World?! en A Fair New Idea?! Daarnaast brachten we het magazine Diepstedelijke Grond uit, waarin drie Nederlandse auteurs achtereenvolgens in Brussel, Gent en Antwerpen op onderzoek gingen naar de praktijken, krachten en uitdagingen van stedelijke kunstpraktijken – elementen die vaak onder de institutionele radar (willen) blijven. Aan de drie kritische teksten die daaruit voortkwamen, voegden we een synthetiserende tekst toe, mét blik op de toekomst. Op de achtergrond van het vele werk aan sectorprotocollen, noodfondsen en coronapremies is door het Departement Cultuur, Jeugd & Media in 2020 heel wat voorbereidend werk gebeurd voor de geplande wijzigingen aan het Kunstendecreet. Het opvolgen van en reflecteren over het kunstenbeleid is core business voor Kunstenpunt, en we hebben onze rol als kritisch klankbord ten volle opgenomen.

In de zomer boog een groep experten – kunstenaars, kunstwerkers, academici – zich over de plannen die voorlagen, en schreef er met ondersteuning van Kunstenpunt een reflectienota over. In september 2020, tijdens één van de schaarse periodes waarbinnen live ontmoeting mogelijk was, organiseerden we een publiek gesprek over die reflectienota, dat ook werd gestreamd. Dit is slechts een greep uit het werk dat Kunstenpunt verzette in 2020, met de coronacrisis als rode draad.

Doorheen dit jaarverslag ontdek je een volledigere opsomming, georganiseerd volgens de krachtlijnen uitgezet in ons meerjarenplan.

Lees meer in het Jaarverslag 2020 van Kunstenpunt. Download het jaarverslag hier of bekijk het online hier.

Je leest: Dit was 2020. Lees het jaarverslag van Kunstenpunt