Werkingssubsidie: De kunst zit in de concrete uitwerking

Een sterk dossier heeft een artistieke visie. En ook verstand van zaken. Het is tegelijk conceptueel en concreet. Het toont dat je van de wereld weet. En van aanpakken. Maar hoe concreet moet je dat allemaal precies omschrijven? En waar let de beoordelingscommissie op?

De kern van je werking

First things first. Altijd handig om te beginnen bij de essentie. Waar sta je voor? Wat is de kern van je werking? Kruis alleen die functie(s) aan die echt bij je organisatie past (passen). De beste check bestaat uit de lijstjes met de functie-specifieke criteria. Kan je de bullets bij die ene functie al vanaf het eerste gezicht afvinken? Dan moet je zeker voor die functie gaan.

Stap twee: vul de functie-specifieke criteria in je dossier zo concreet mogelijk in. Kan een beoordelaar makkelijk toetsen of je plan ook wel degelijk alle criteria inlost?

Cijfers, namen, plannen

Onderbouw je artistieke plannen. Ligt de klemtoon bijvoorbeeld op een artistiek proces, dan gaat je budget vermoedelijk grotendeels naar de kunstenaar(s) zelf. En dat moet dan weer duidelijk in je begroting te zien zijn. Zorg dat inkomsten en uitgaven niet alleen rekenkundig kloppen. Ook inhoudelijk moet je de cijfers op je werking laten aansluiten.

Idem voor eventuele samenwerkingsverbanden. Noem namen, toon overeenkomsten en bewijs dat je plannen concreet en realistisch zijn. Op dezelfde manier presenteer je in je dossier al hoe je binnen of buiten onze landsgrenzen aan uitstraling werkt: met een uitgewerkt voorstel.

Concreet, concreet, concreet

Check dit voor elk element in je dossier. Hoe kwalitatiever, realistischer en onderbouwder de uitwerking van je plannen, hoe groter het vertrouwen van de beoordelingscommissie.


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.