Hoe kan het beleid je helpen bij internationaal werken?

Subsidies zijn de voornaamste (financiële) ondersteuning die het beleid biedt bij het uitbouwen van een internationale carrière.
 
Kijk bij elke subsidielijn goed na of je plannen voldoen aan de voorwaarden. Een subsidiedossier schrijven is vaak veel en onbetaald werk. Zorg ervoor dat je goed bent voorbereid en je project al concreet is.

Welke subsidies bestaan er om internationaal te werken?

Internationale subsidie-instrumenten

Het Kunstendecreet biedt enkele (inter)nationale subsidies:

 • Tegemoetkoming voor Internationale Presentatiemomenten
 • Internationale presentatieprojecten
 • Residentiebeurzen

Lees meer over deze subsidies in onze infobundel

Bilaterale samenwerkingen

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid ook verschillende internationale bilaterale samenwerkingen met specifieke landen of regio’s zoals Hauts de France, Baskenland, Quebec en Zuid-Afrika. Aan deze samenwerkingen zijn vaak projectoproepenverbonden. Bekijk een overzicht van deze bilaterale samenwerkingen.

Andere instanties

Lees meer over Europese subsidies.

Hoe kan het beleid ondersteunen bij het uitbouwen of versterken van een internationaal netwerk? 

Culturele diplomatie

Alle politieke bevoegdheden van Vlaanderen gelden ook in het buitenland. Dit betekent dat cultuur ook valt onder de bevoegdheden van de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen. 

Er zijn 13 buitenlandse Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigers actief in hoofdsteden van evenveel regio’s en landen:

 • Europa:
  • Parijs
  • Londen
  • Den Haag
  • Berlijn
  • Rome
  • Wenen
  • Genève
  • Warsaw
  • Kopenhagen
 • Buiten Europa:
  • New York
  • Pretoria
  • Lilongwe: vooral gefocust op ontwikkelingssamenwerking
  • Maputo: vooral gefocust op ontwikkelingssamenwerking

Wat houd culturele diplomatie in? Vlaamse diplomatie heeft vooral een economische functie, maar gebruikt cultuur om deuren in het buitenland te openen. Via cultuur laten ze zien waar Vlaanderen voor staat. Lees meer over Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging. 

Je kan daar vanuit de kunsten op inspelen. Diplomatie gebruikt cultuur, maar cultuur kan ook een beroep doen op diplomatie! Indien je internationaal actief bent of een presentatie hebt op een internationale locatie waar een Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiger aanwezig is, kan het interessant zijn om deze te contacteren om:

 • mogelijke samenwerkingen op te zetten, contacten uit te wisselen of te helpen bij het uitbouwen van een plaatselijk netwerk 
 • te helpen bij het opbouwen van internationale naamsbekendheid en reputatie
 • een persconferentie te organiseren
 • culturele vertegenwoordigers hebben soms (kleine) budgetten om bijvoorbeeld een receptie te organiseren

Andere beleidsnetwerken

Cultural Diplomacy van Buitenlandse Zaken kan ad hoc financiële steun bieden binnen het kader van geopolitiek. Het hangt dus af van politieke factoren. Heb je een connectie tussen jouw kunst en politieke buitenlandse zaken, dan kan je daar mogelijk op inspelen. De minister van Buitenlandse Zaken neemt de uiteindelijke beslissing.

Als er geen Vlaamse vertegenwoordiging is, kan het altijd lonen om contact op te nemen met Belgische ambassades of consulaten. Afhankelijk van ambassade tot ambassade kunnen zij ook helpen bij het leggen van plaatselijke contacten of met beperkte financiële ondersteuning. 

Lees verder hoe je duurzaam kan internationaliseren