Wat betekent duurzaam internationaliseren?

Duurzaam internationaliseren gaat over het in stand kunnen houden van systemen en processen waarin je actief bent. Bij duurzaamheid vertrekt men vaak enkel vanuit een ecologische invalshoek. Maar duurzaamheid omvat vier onderling verbonden domeinen: ecologie, economie, politiek en cultuur.

Duurzaam internationaal werken is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij je zorg draagt en overwegingen neemt voor de planeet, jezelf en anderen.

Kunstenpunt ontwikkelde 25 pistes voor een duurzame internationale kunstpraktijk.

Hoe kan je duurzaam internationaliseren? 

Op vragen over duurzaam internationaliseren zijn veel antwoorden. Maar sommige oplossingen pakken problemen enkel op de oppervlakte aan, gaan niet dieper in op de kwestie of vertrekken vanuit een Westers perspectief. Het kunnen ook oplossingen zijn die goed zijn voor één aspect binnen duurzaamheid, maar negatief zijn voor het andere.

Zo kan reizen met de trein naar een verre bestemming ecologisch een voordeel zijn, maar weegt het financieel zwaar door en kom je vermoeid aan. En hoe staat jouw praktijk in relatie tot het kunstenlandschap van de plek waar je naartoe reist? Zeker wanneer deze plek andere culturele kaders hanteert of er een koloniale link is, is het belangrijk om in dialoog te gaan. Hoe kan deze dialoog blijven bestaan wanneer je terug in België bent?

Het is een illusie dat je volledig duurzaam te werk kan gaan. Maar het is belangrijk om erbij stil te staan, er actief mee bezig te zijn, prioriteiten in te zien en een balans te vinden. 

Publicaties

Laat je inspireren via volgende publicaties:

Gesprekstools

Duurzaam werken kan je ook doen door ideeën en ervaringen uit te wisselen met elkaar. We nodigen uit om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Je kan daarvoor deze gesprekstools raadplegen 

Meer info en advies rond duurzame thema’s