Money Moments: hoe kom jij rond in de kunsten?

28 apr - 07 jun 2022
Werksessieverschillende locaties

Hoe kom je rond in de kunsten? En wat als je aan het eind van de maand niet rondkomt? (Hoe) kunnen we elkaar daarin beter ondersteunen? Daarover gingen de ‘Money Moments’ van Common Income: open en intieme gesprekken over geld, op zoek naar een gemeenschappelijk proefproject tegen precariteit.

Tijdens de Money Moments van Common Income doorbreken we het taboe op geld. Twee uur lang deelden we in een kring met een tiental kunstenaars en cultuurwerkers onze behoeften, twijfels en ideeën over inkomen. We waren open over onze financiële huishouding en brainstormden over hoe we het samen beter zouden kunnen doen.

We gingen in op vragen als:

  • Wat betekent inkomen in jouw leven?
  • Waar loop je in jouw situatie tegenaan?
  • Waar zou je bij gebaat zijn?
  • In hoeverre zou je bereid zijn om inkomen te delen?

Lees enkele opvallende Money Quotes die in deze gesprekken naar voren kwamen


A Fair New Idea?!

We lanceerden vier open oproepen voor projectvoorstellen die bijdragen aan een sterk, eerlijk en duurzaam kunstveld. Bekijk de resultaten en ontwikkelingen.

A Fair New World?!

Hoe kunnen we toewerken naar een meer inclusieve, duurzame en solidaire kunstwereld?! Tijdens het A Fair New World?! traject (2020-2022) verzamelden we ideeën, praktijken en instrumenten die mogelijke oplossingen bieden.