Herbekijk het publieke gesprek ‘Landschap in zicht!’ of lees de samenvatting en een cijferanalyse

09 sep 2022
SectordagKunstencentrum VIERNULVIER (Gent)
Hoe ziet het Vlaamse kunstenlandschap er straks uit?

© Egg Terror In The Manufactory 2019, LLS Paleis/Antwerp Art Pavilion, Dulle Griet: rebellie – provocatie – wanhoop – feminisme - Kasper De Vos

Sinds 24 juni 2022 weten we hoe de werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet worden verdeeld in 2023-2027. Hoe ziet het landschap er straks uit? Hoe verzorgen we het samen?
Op 9 september doken we in de materie op een sectordag.

Herbekijk de presentatie van Kunstenpunt

We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

Landschap in Zicht! powerpoint presentatie over de verdeling van de werkingsmiddelen 2023-2027 · Bekijk in de videozone

Herbekijk het publieke gesprek

We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

Herbekijk het publieke gesprek Landschap in zicht: de toekomst van het Vlaams kunstenveld na de werkingssubsidies 2023-2027 · Bekijk in de videozone

Zo dag het programma eruit

In de voormiddag presenteerde Kunstenpunt een analyse van de resultaten, met kansen en aandachtspunten. Die diepten we verder uit in een panelgesprek. Wat met uitstroom? Wat met landschapsversterkende rollen? Is ‘minder doen’ taboe of noodzaak? Wat is een zorgzame organisatie? De vraag hoe ons kunstenveld te verzorgen gaat immers niet enkel over organisaties, maar vooral over de mensen die ervoor of ermee samenwerken. 

Na de lunch waren er gesprekstafels over zorg. Wanneer hebben mensen professionele zorg nodig? Hoe vermijd je dat het zover komt? Hoe bewandel je de lijn tussen passie en zelfzorg? Voor wie wil spreken over solidariteit met collega’s en peers zijn er tafels over landschapsversterking en ontgroei. 

Voormiddag: Landschap in zicht!

09u00 Iyengar Yoga (DANSSTUDIO)
(optioneel, voor liefhebbers van elk niveau)
Heb je zin om mee te doen, loop dan iets voor 9u gewoon binnen in makkelijke kledij. Wij voorzien een yogamatje en een Iyengar yogasessie aangepast aan ieders niveau.

10u00 ―Inloop met koffie (FOYER DOMZAAL)

10u30 11u30Presentatie Kunstenpunt: ‘Landschap in zicht’ (DOMZAAL)
Sinds 24 juni weten we hoe de werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet worden verdeeld in 2023-2027. Kunstenpunt presenteert een analyse van de resultaten, en wijst op kansen en aandachtspunten.


11u30 12u45Panelgesprek (DOMZAAL)
Kunstenpunt heeft een toekomstbeeld geschetst, wat vinden we hiervan? Hoe kijken we naar het landschap? Wie moet voor wie / waarvoor zorgen? Wat is solidariteit in het kunstenveld van morgen?
Panelleden: Delphine Hesters (mod.), Christa Criel, Sandra Oklobdzija, Haider Al Timimi, Claïs Lemmens en Steven Vandervelden.

13u00 14u30Lunch (BALZAAL)

Namiddag:  Hoe gaan we het verzorgen?

14u45 17u00Gesprekstafels (MEERDERE LOCATIES)

  • De groei ontgroeid?Er zitten grenzen aan de groei, ook in de kunsten. Dat heeft niet enkel te maken met druk op tijd, middelen en de toegenomen kost van professioneel werken, maar ook met draagkracht. Sinds corona zien we een toegenomen uitval van mensen door ziekte en burn-out, soms tijdelijk maar ook vaak gedurende lange tijd. Moeten we afremmen en scherper kiezen? Kwalitatief verdiepen in plaats van op te schalen? Welke risico’s brengt dit met zich mee? Wat doet dat met goesting en ambitie? Hoe blijf je een stabiele partner en werkgever, en vooral: hoe organiseer je dat samen, als sector?

  • (ST)OP: Je kunt er niet naast kijken hoeveel mensen bezwijken onder stress, werklast en onzekerheid. We moeten betere tools ontwikkelen voor preventie van én omgang met burn-out. De kennis bestaat. Welke zijn de sleutels om die toe te passen in de kunsten, en wel voldoende in de diepte en zonder aan symptoombestrijding te doen?

  • Samen sturen: Al enkele jaren is horizontaliteit een trend in organisaties en collectieven in de kunsten. Gaandeweg is onze kennis erover gegroeid en meer genuanceerd geworden. Immers, geen machtsdeling zonder gedeelde verantwoordelijkheid, en is iedereen daartoe bereid en in staat? Collectiviteit moet afgewogen tegen langzamere beslissingsprocessen en soms minder specialisatie. Het omgekeerde – verticaliteit – kan dan weer leiden tot niet gedragen of zelfs slechte beslissingen, verdeeldheid en vervreemding. Hoe breng je de geest van horizontaliteit binnen in een klassiek gestructureerde werking? Welke inzichten brengen de pioniers ons bij?

  • Neurodiversiteit in de kunsten: Podiumkunstenaar Gorges Ocloo stelde onlangs in een interview: “Er moet meer openheid komen om mensen te aanvaarden die anders zijn.” Maar hoe moet dat? Hoe ga je dat kwetsbare gesprek op de juiste manier aan? Kunstenaar-onderzoeker Marijn Prakke doet er onderzoek naar en opent aan de hand van begrippen als ableism, neurodiversiteit en het sociale model van disability het gesprek hierover. Leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken die willen bijleren over dit aspect van divers en inclusief werken, zijn van harte welkom. Ze worden wel verzocht vooral vragen te stellen en te luisteren.

  • Landschapsversterkers: Vorig jaar organiseerde Kunstenpunt op het TheaterFestival “Landschapsversterking in werking”, een publiek gesprek over de landschapsversterkende rol van tienjarige structuren binnen het nieuwe Kunstendecreet. Vandaag zijn die structuren bekend en zijn hun ambities neergeschreven in beleidsplannen. We weten echter ook dat lang niet alle zogenaamde “kerninstellingen” de financiering toegewezen krijgen waarop ze hadden gehoopt. Wat betekent dat voor hun landschapsversterkende plannen? Hoe ziet “landschapsversterking” eruit vanaf 2023? Kunnen we hierop als veld tot een gedeelde en complementaire visie komen?

Sprekers

Sandra Sara Raes Oklobdzija (1980, Servië) is een artivist, conceptuele kunstenaar, onderzoeker en producer, sinds 2012 gevestigd in Brussel. Haar onderzoek op het gebied van kunst en cultuur bevraagt voortdurend het ingewikkelde web van relaties tussen migratie, gemeenschap (her)opbouw, gelijkheid en collectiviteit. In 2018 vervoegde ze ROBIN vzw als algemene/zakelijke en later ook als artistieke coördinator. In 2020, richtte ze KOROW vzw op – ‘Art-Center for Cultural Deccontamination, social diagnostic & social correction’ en sinds dit voorjaar maakt zij ook deel uit van het bestuur van oKo. Momenteel werkt Sandra Sara als doctorandus in kunsten, bij RITCS.

Delphine Hesters is cultuursocioloog en werkt als onderzoeker, facilitator en adviseur voor organisaties en beleidsmakers in cultuur. Ze maakt de documentaire podcast Generation XIII (5 dancers / 3 years / 1 school) en is docent kwalitatieve onderzoeksmethoden aan de KULeuven. Tot 2019 was ze hoofd podiumkunsten en medewerker onderzoek en ontwikkeling bij Kunstenpunt, waar ze werkte rond kwesties als de precaire positie van de kunstenaar, het Kunstendecreet, fair practice, culturele diversiteit en genderongelijkheid in de kunsten.

Claïs Lemmens genoot haar opleiding als musicoloog en cultuurmanager en werkte de afgelopen jaren bij organisaties als Opera Ballet Vlaanderen en het barokorkest a nocte temporis. Momenteel is zij zakelijk leider van barokensemble B.O.X en muziekmagazine Gonzo (circus), begeleidt ze jonge artiesten en ensembles in haar managementkantoor VILT en maakt ze deel uit van verschillende bestuursorganen.

Christa Criel werkt ruim 10 jaar voor het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Als sectorconsulente zet ze haar kennis van de sector en haar opleiding bedrijfspsychologie in op diverse thema’s die te maken hebben met tewerkstelling. Ze werkt o.a. mee aan de ontwikkeling van een opleidingsaanbod, loopbaanbegeleiding en acties rond mentale gezondheid (stress en burnout…). De laatste jaren werkt ze ook intensief rond het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ in de sector.

Steven Vandervelden (1975) is artistiek en algemeen directeur van het multidisciplinaire kunstencentrum STUK – Huis voor Dans, Beeld en Geluid. Hij studeerde Rechten en Culturele studies (KU Leuven) alsook Filosofie (KU Brussel), en werkte eerst als curator beeldende kunst en muziek. Steven is ook actief als voorzitter (oKo, Cas-Co) en bestuurder (Workspacebrussels) in diverse organisaties in de professionele kunstensector. Hij is medeoprichter van onder meer Het Depot, Dag van de Dans, VOBK en Leuven 2030 en zetelt in de beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen.

Datum & locatie

vrijdag 9 september
09u00 (met yoga) of 10u00 – 17u00
VIERNULVIER / De Vooruit, Gent

Meer informatie

  • Taal: NL
  • Org.: Kunstenpunt & Het TheaterFestival ism Sociaal Fonds Podiumkunsten
  • Lees meer: theaterfestival.be