Ontdek de zeven geselecteerde ‘Fair New Ideas’ rond zorgzaam werken

Met A Fair New Idea?! gaat Kunstenpunt in vier open oproepen op zoek naar ideeën die bijdragen aan een sterk, fair en duurzaam kunstenveld. De eerste call focuste op ideeën rond open, inclusieve, zorgzame en solidaire manieren van werken in het kunstenveld. De jury koos de eerste zeven ideeën uit een dertigtal inzendingen.

Met deze eerste oproep zochten we naar pistes voor meer tijd en ruimte bij het maken, experimenteren en publiek ontmoeten. En hoe kunnen we transparant, fair, solidair en met zorg voor elkaar werken in de kunsten?

In totaal ontvingen we 30 ideeën die onderling erg van elkaar verschillen en op telkens weer andere aspecten van zorgzaam werken focussen. We willen iedereen bedanken die een idee indiende!

Artistieke werkingen herdenken vanuit inclusiviteit, methodes van burgerraadpleging gebruiken, de notie ‘kwaliteit’ bevragen en actualiseren, kunstenaars van elkaar laten leren, collectieve inkomensmodellen onderzoeken èn een extra schermaanbod: uit alle inzendingen koos de jury deze zeven ideeën.

  • Le Park
  • Common Income
  • To change something, build a new model that makes the existing model obsolete
  • De Ambulanten: kunst voor zorg voor kunst
  • Artist organizers and ‘artistic quality’
  • SHADOW tv
  • Werktitel! CC:Care Center

De jury bestond uit: Helga Baert van wpZimmer, Dries Douibi van KunstenfestivaldesArts, Philippine Hoegen van SOTA en SOS Relief, Tine Holvoet van Verso, Maryam Kamal Hedayat van Argos en Kobe Van Cauwenberghe van ZWERM/COHORT.

En nu?

De indieners van deze zeven ideeën worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken. Kunstenpunt biedt ondersteuning om een stappenplan en een budget mee uit te werken.

In de tweede en laatste ronde selecteert de jury uit deze voorstellen één idee voor doorontwikkeling. Het geselecteerde idee krijgt een budget van €12.000 ter beschikking. Eind februari lees je op kunsten.be welk idee het gehaald heeft!

Tweede oproep: internationaal werken

De 2de call gaat rond duurzaam internationaal werken.

Meer informatie