Update: volledige herziening kunstendecreet goedgekeurd door Vlaams Parlement

Gisteren (woensdag 21 april 2021) heeft het Vlaams Parlement het ontwerp voor een volledige herziening van het Kunstendecreet goedgekeurd. Wat betekent dit voor jou? En welke stappen moeten er nog gezet worden naar een finale goedkeuring voor de zomer?

Kunstendecreet: tijdlijn

 • 27 april: nieuwe inlogmethode voor KIOSK, bekijk hier wat er zal veranderen voor alle gebruikers, maak tijdig een “account” aan als je dat nog niet hebt.
 • april-mei-juni-half juli: procedure Besluit van de Vlaamse Regering (BVR of uitvoeringsbesluit) met een principiële goedkeuring in de Vlaamse Regering, gevolgd door advies Raad van State en definitieve goedkeuring in juli. In het BVR zul je concrete informatie kunnen vinden over:
  • de verdeling van het budget voor kortlopende subsidies en werkingssubsidies,
  • de procedures voor elk subsidie-instrument (aanvraag, beoordeling, verantwoording, toezicht),
  • de principes voor de beoordeling,
  • richtlijnen over grensbedragen, percentages, data en termijnen (indiendata, beslissingsdata, verantwoording),
  • mogelijke maatregelen in het kader van toezicht.
 • juni-juli: Departement CJM zet de sjablonen voor aanvragen en beoordelingen op punt. Daarvoor zal het werken met een externe groep van testers (mensen uit de sector en beoordelaars).
 • juni: infosessies georganiseerd door Departement CJM, gevolgd door infosessies voor beoordelaars (vlak voor of vlak na de zomer)
 • juli 2021: “dummy” aanvraagdossiers worden beschikbaar gemaakt via de website van Departement CJM. Ook de bijlagen bij het aanvraagdossier, zoals de artistieke bijlage en de begroting, kan je dan downloaden. Op dat moment weet je dus exact op welke vragen je zal moeten antwoorden en hoeveel ruimte je daarvoor krijgt.
 • september 2021: KIOSK beschikbaar voor maken en bewerken van aanvragen werkingssubsidies.

(bekijk hier de volledige tijdlijn)

Werkingssubsidies: indiendatum 1 december 2021

Met werkingssubsidies ondersteunt het Kunstendecreet gedurende vijf jaar een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont. De indiendatum voor werkingssubsidies van 1 december 2021 is bevestigd. Voor organisaties die dan werkingssubsidies willen aanvragen betekent dit dus dat ze verder kunnen doen met hun voorbereidingen. Lees er meer over in ons artikel over de werkingssubsidies.