Nieuw Kunstendecreet: tijdlijn

Op vrijdag 18 december 2020 heeft de Vlaamse regering het voorontwerp voor een volledige herziening van het Kunstendecreet principieel goedgekeurd. Het proces om het Kunstendecreet te wijzigen is op schema naar een finale goedkeuring. Welke stappen moeten nog gezet worden?

Wat betekent het voor jou?

Opgelet, het nieuwe Kunstendecreet wordt een kaderdecreet, waarin je vooral de verschillende subsidie-instrumenten en de beoordelingscriteria zult terugvinden. In de Memorie van Toelichting lees je meer over de achterliggende filosofie en doelstellingen, zoals de principes rond Landschapszorg, een vernieuwde invulling van beurzen, werkingssubsidie voor twee beleidsperiodes… Concrete informatie over de procedures voor indiening, beoordeling, verantwoording en toezicht worden per subsidie pas in de zomer van 2021 gedetailleerd door de Vlaamse regering, vandaar deze tijdlijn.
Aan de hand van de beoordelingscriteria heb je wel een inzicht in waarop je aanvraag getoetst zal worden en kan je je beginnen voorbereiden.
Samenvatting? Lees meer over werkingssubsidies aanvragen op 1/12/2021 en kortlopende subsidies vanaf 2022 (link onderaan dit scherm).

Tijdlijn 2021

 • januari: advies van Raad van State, dit kan mogelijk nog aanpassingen vergen.
 • februari: definitieve goedkeuring van het Kunstendecreet door de Vlaamse Regering.
 • maart t.e.m. mei: bespreking in het Vlaams Parlement (wetgevend orgaan): eerst in de Commissie Cultuur, gevolgd door een algemene en een artikelsgewijze bespreking. Laatste beraadslaging gebeurt in een plenaire zitting. Deze vergaderingen gebeuren openbaar.
 • april: nieuwe inlogmethode voor KIOSK, bekijk hier wat er zal veranderen voor alle gebruikers, maak tijdig een “account” aan als je dat nog niet hebt.
 • eind mei-half juli: procedure Besluit van de Vlaamse Regering (BVR of uitvoeringsbesluit), principiële goedkeuring in de Vlaamse Regering, gevolgd door advies Raad van State en definitieve goedkeuring in juli. In het BVR zul je concrete informatie kunnen vinden over:
  • de verdeling van het budget voor kortlopende subsidies en werkingssubsidies,
  • de procedures voor elk subsidie-instrument (aanvraag, beoordeling, verantwoording, toezicht),
  • de principes voor de beoordeling,
  • richtlijnen over grensbedragen, percentages, data en termijnen (indiendata, beslissingsdata, verantwoording),
  • mogelijke sancties in het kader van toezicht.
 • mei- juli: Departement CJM zet de sjablonen voor aanvragen en beoordelingen op punt. Daarvoor zal het werken met een externe groep van testers (mensen uit de sector en beoordelaars).
 • juni: infosessies georganiseerd door Departement CJM, gevolgd door infosessies voor beoordelaars (vlak voor of vlak na de zomer)
 • juli 2021: “dummy” aanvraagdossiers worden beschikbaar gemaakt via de website van Departement CJM. Ook de bijlagen bij het aanvraagdossier, zoals de artistieke bijlage en de begroting, kan je dan downloaden. Op dat moment weet je dus exact op welke vragen je zal moeten antwoorden en hoeveel ruimte je daarvoor krijgt.
 • september 2021: KIOSK beschikbaar voor maken en bewerken van aanvragen werkingssubsidies.
 • 1 december 2021: deadline indienen aanvragen werkingssubsidies 2023-2027, beslissing ten laatste op 30 juni 2022.