Corona update: tweede versie protocol cultuur goedgekeurd

In een tweede protocol probeert de werkgroep oplossingen en verduidelijking te creëren ivm de risico-activiteiten en de speciale doelgroepen. Dit is opnieuw gebeurd in nauw overleg met Prof. Vlieghe en haar collega’s van de GEES.

Wat is er nieuw in deze tweede versie van het basisprotocol?

  • Risicoactiviteiten (zang, het bespelen van blaasinstrumenten en activiteiten met nauw fysiek contact) zijn nu mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.
  • Voor de doelgroep ‘ouderen’ verwijzen we naar het Corona-Ouderencharter van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Voor kinderen jonger dan twaalf jaar gelden andere regels.
  • Er werd een aparte rubriek over evenementen toegevoegd: vanaf 1 juli zijn evenementen tot en met tweehonderd personen (binnen) en vierhonderd personen (buiten) mogelijk, op voorwaarde dat:
    • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, …);
    • de relevante protocollen worden gevolgd (cultuur, evenementen, …);
    • het evenement volgens de CERM-tool groen licht krijgt.

Natuurlijk zijn we op middel- en lange termijn afhankelijk van het (voortschrijdend) inzicht van de Nationale VeiligheidsRaad en de GEES.

Basisprotocol?

Verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en professor Erika Vlieghe van de GEES, werkten aan een protocol voor een veilige opstart van de cultuursector. Omdat de culturele sector een heel diverse sector is, werd beslist om één basisprotocol op te maken.

Je kan het nieuwe basisprotocol hier terugvinden.