Nieuwe online preventiegids voor de covexit

Hoe begin je aan de heropening van je gebouwen? Kunnen we opnieuw repetities organiseren en zo ja, onder welke voorwaarden? Wie mag aanwezig zijn in de kantoren van je organisatie? Is het mogelijk om privélessen te geven? Ben je verplicht je museale werking te openen?

Voor de cultuursector is een datum voor heropstart na de Coronacrisis nog niet in zicht. Ondertussen kunnen we ons al wel voorbereiden op de heropstart. Daarom maakt oKo, samen met het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB de sectorgids cultuur. Die gids is vanaf nu online te raadplegen via www.sectorgidscultuur.be.

De sectorgids biedt preventieadviseurs van organisaties binnen de culturele sector een kader om een organisatie-eigen draaiboek op te stellen. Het is bovendien een instrument waarmee spelers binnen de culturele sector hun werking kunnen herdenken vanuit de geldende maatregelen. Op de website vind je enkel bevestigde informatie. De sectorgids komt gedragen en cocreatief tot stand en wordt in de loop van de komende dagen en weken aangevuld met nieuwe informatie.

Gezien de Nationale Veiligheidsraad tot op heden weinig specifieke maatregelen uitschreef voor cultuur, is de informatie momenteel nog beperkt. Uiteraard is dit slechts een voorbereiding op wat komt. Antwoorden op algemenere vragen vanuit de sector zijn te vinden in de FAQ

De sectorgids is opgesteld in het kader van arbeidspreventie. Dat wil zeggen dat deze maatregelen enkel gelden voor de professionele sector, en niet voor de amateurkunsten.

Heb je nog vragen over de coronamaatregelen? Stuur je vraag naar sectorgids@overlegkunsten.org