Corona update: protocol cultuur goedgekeurd

Vorige week kondigde de Veiligheidsraad een hele reeks versoepelingen aan, gefaseerd met als mijlpalen 8 juni, 1 juli en 1 augustus.

De activiteiten worden hervat met een generiek basisprotocol voor de gehele cultuursector dat alle betrokkenen moet beschermen. Dit protocol werd vandaag ondertekend door de minister. Het kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf. Voor de professionele kunsten is er een sectorgids met specifiekere richtlijnen waarmee je een organisatie-eigen draaiboek kan opstellen. Meer informatie vind je op de website van het Departement CJM

Er zijn nog een aantal risico activiteiten verboden, ook dat is conform de besluitvorming van de nationale Veiligheidsraad: “alles mag behalve als het verboden wordt.”

Welke activiteiten mogen nog niet?

Conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad mogen alle ‘georganiseerde activiteiten’ worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland (bvb. bioscopen vanaf 1/7), en/of als het om ‘hoog risico-activiteiten’ gaat. En dat natuurlijk altijd op basis van de voorschriften en geldende veiligheidsmaatregelen, waaronder de afstandsregels, de bubbels, enz.

Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden:

  • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen
  • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn
  • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel, …).

Er wordt hard gewerkt om hierover de nodige richtlijnen te ontwikkelen zodat ook deze activiteiten zo snel als mogelijk terug kunnen opgestart worden. Enkel voor professionele actoren (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld.

Meer informatie?

Ter informatie: voor audiovisuele productie is er een aparte gids. Die kan je hier terug vinden.

Op de website Informatie COVID-19 bundelt het Departement de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector en de specifieke maatregelen of initiatieven vanuit het departement. De pagina wordt aangepast telkens er nieuwe maatregelen zijn naar aanleiding van het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad.

Het coronavirus heeft een enorme impact op kunstenaars en kunstenorganisaties. Lees meer over de impact op de kunstensector in het dossier Covid19