Roeland Dudal over tijdelijk gebruik

Roeland Dudal, mede-oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels, gaf een lezing over tijdelijk gebruik van ruimte op het onderzoeksseminarie Tijd voor Ruimte in maart 2020.

Paard van Troje of Paard voor de Kar?

Hier vind je alvast zes stellingen van Roeland Dudal. Download de volledige presentatie onderaan deze pagina.

  1. Tijdelijke invulling is steeds vaker ‘placemaking’, zo dus de voorbereidingen aankondiging van gentrificatie van wijken. Hierin liggen vele ongewenste effecten.
  2. Moet de overheid tijdelijk gebruik zelf organiseren en faciliteren? Het grond- en pandenbeleid moet strategische posities in portefeuille houden en zelf nieuwe programma’s uittesten in wijken in transformatie.
  3. Tijdelijke invulling situeert zich vaak in creatieve sectoren. Maar voor vele precaire programma’s is er alsnog geen plaats, denken we maar aan noodwoningen, zorg op buurtniveau, sociale voorzieningen, … Een gemiste kans?
  4. Door de opkomende interesse van tijdelijke invulling bij vastgoedspelers, ontstaan nieuwe praktijken. Tussenpersonen worden handelaars in tijdelijke beschikbaarheid. Goed of fout?
  5. De betaalbaarheid is vaak een valkuil. Als er geen meerwaarde gecreëerd wordt voor de gebruikers is het niet duurzaam.
  6. De meerwaarde die het tijdelijk gebruik genereert voor gemeenschap of voor de wijk, vloeit meestal niet terug naar zij die de werkelijke investering doen op het terrein.