Tijd voor ruimte: een onderzoeksdag over ruimte voor kunst & cultuur

03 mrt 2020
ConferentieUniversiteit Antwerpen, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen
Kunstenaars, kunstorganisaties, studenten, onderzoekers en beleidsmakers denken over betaalbaar en langdurig gebruik van ruimte.

Met dit seminarie brengen we kunstenaars, kunstorganisaties, studenten, onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar om na te denken over modellen van betaalbaar en langdurig gebruik van ruimte door en voor kunstenaars, kunstwerkers en burgers.

Kunstenpunt, ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts van Universiteit Antwerpen) en CCQO (Culture Commons Quest Office) organiseren een onderzoeksseminarie rond langdurig en betaalbaar gebruik van ruimte in kunst en cultuur.

Ruimte is cruciaal voor creatie en voor de verbinding met publiek, maar vandaag staat die ruimte erg onder druk. Dat komt o.a. door de stijgende prijzen op de vastgoedmarkt en doordat de overheid minder ruimte ter beschikking stelt voor artistieke invullingen. Minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen – waaronder kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven – verdwijnen naar de periferie en moeten gebruik maken van tijdelijke leegstand.

In deze context van tijdelijk gebruik ontstaan er initiatieven van kunstenaars en andere maatschappelijke spelers die kunst en cultuur van onderuit herformuleren en nieuwe pistes ontwikkelen voor het gebruik van ruimte. Deze nieuwe invullingen spelen in op de gentrificatie waardoor het langdurig en betaalbaar karakter ervan onder druk staat.

Het seminarie vormt het startpunt van een meerjarig traject met diverse spelers waarbij mogelijke oplossingen voor betaalbaar en duurzaam gebruik verder onderzocht en ontwikkeld worden. Het tijdschrift rekto:verso maakt in dit kader een dossier rond ruimte voor kunst, redactie door Els Silvrants-Barclay en Lietje Bauwens.

Voorlopig programma

9:30 – onthaal

10:00 – 12:45

Tijdens de voormiddag wordt de problematiek van ruimte voor kunst en cultuur plenair in kaart gebracht en worden dilemma’s besproken aan de hand van cases:

De commons als alternatief? Louis Volont, onderzoeker sociologie, verbonden aan de UA, lid van CCQO (Culture Commons Quest Office) en ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts).

Wat hebben we geleerd uit tijdelijk gebruik? Roeland Dudal, mede-oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels

Uitdagingen voor het beleid. Frederik Serroen, stafmedewerker Bouwmeester maître architecte Brussel

Panel over dilemma’s over ruimte voor kunst en cultuur aan de hand van cases en praktijken met o.a. Evi Swinnen (Timelab), Wouter De Raeve (431, Permanent, Level Five), Greet Vlegels (AAIR), Marjoleine Maes (Nucleo), Maarten Desmet (endeavour). Moderator: Els Silvrants-Barclay

12:45-14:00 – lunch

14:00-17:00 – Kennisdeling en kennisontwikkeling in 3 parallelsessies, conclusies in de vorm van een aanzet voor veranderingsagenda

17:00– afsluitende drink

Voertaal: Nederlands


Geïnteresseerd? Inschrijving verplicht via deze link (gratis)

Inschrijven kan tot donderdag 27 februari, daarna worden de inschrijvingen afgesloten.