Digitaal werken in de kunsten, hoe kan het (anders)? Stel je kandidaat en denk mee na

Oproep
Kunstenpunt

still from Eyelidless by Yamila Ríos, DOP teaser: Emilie Sornasse (full credits below)

Een sterk, eerlijk en duurzaam kunstenveld tijdens en na corona zal rekening moeten houden met de impact van digitale technologie.

Het digitale maakt deel uit van ons dagelijks leven en impacteert onze fysieke, mentale en emotionele gesteldheid. Niet alleen geeft het vorm aan de context waarin we leven, maar het beïnvloedt ook de manier waarop we cultuur produceren en ervaren.

Vanuit dit holistische perspectief is Kunstenpunt op zoek naar mensen die de status quo uitdagen om digitaal werken in de kunsten duurzamer, transparanter en solidairder aan te pakken. 

Kunstenpunt stelt in totaal 12.000 euro ter beschikking voor één of meerdere werkgroepen die één of meerdere ideeën willen uitwerken gedurende maximaal 1 jaar. Hoe dit budget zal worden besteed, hangt af van de voorstellen die een onafhankelijke jury selecteert. Daarbij zal op faire wijze onderscheid gemaakt worden tussen deelnemers met een vast inkomen en mensen die op freelance of zelfstandige basis werken.

Stel je kandidaat voor de derde call in onze reeks A Fair New Idea?!

Topics

De oproep staat open voor alle ideeën die te maken hebben met digitaal werken in de kunsten.

We denken bijvoorbeeld aan onderwerpen als:

 • digitale geletterdheid
 • online platforms voor artistieke expressie of verspreiding
 • tools of manieren om ongelijkheid aan te pakken
 • de vele ecologische, sociale en politieke implicaties van het gebruik van digitale technologie
 • manieren om een gedigitaliseerd publiek bereiken
 • digitale tools onderling met elkaar connecteren
 • gedragscodes voor een digitale wereld
 • kritisch benaderingen van de imperialistische dynamiek in technologie

Principes en criteria

De jury moedigt samenwerking tussen indieners aan en uitwisseling over ingediende ideeën

Daarnaast hanteert de jury een aantal selectieprincipes: eerlijkheid en duurzaamheid; toegankelijkheid en transparantie; een visie op privacy, privilege en ongeoorloofd gebruik van data; en een onderzoekende houding ten opzichte van technologie.

Kunstenpunt kan geen artistieke producties financieren. Ideeën die via een artistieke praktijk worden ontwikkeld, zijn welkom op voorwaarde dat ze niet alleen ten goede komen aan (het traject van) de betrokken kunstenaar(s), maar aan een groter deel van de artistieke gemeenschap of het artistieke ecosysteem. 

Ideeën moeten ernaar streven om een impact te hebben op het digitaal werken in de kunsten in Vlaanderen en Brussel.

Procedure

De call bestaat uit twee stappen:

 • in de eerste ronde kan je een kort statement indienen dat online gepubliceerd wordt
 • voor de tweede ronde gaan Kunstenpunt en de jury op zoek naar gelijkaardige of complementaire ideeën die verder ontwikkeld kunnen worden, al dan niet in onderlinge samenwerking 

Ronde 1

Wie zich kandidaat wil stellen, kan een kort statement indienen via dit formulier. Daarin schets je kort je idee en interesses, en hoe die passen binnen deze oproep. Deze statements zullen worden gepubliceerd op ons A Fair New Idea? – platform. Wie dat wil, kan meer gedetailleerde informatie per e-mail bezorgen via afni@kunsten.be.

Kandidaten kunnen elkaars inzendingen bekijken, becommentariëren en bespreken.

De deadline voor het indienen van kandidaturen is 14 mei 2021.

Stel je kandidaat voor de derde call

Ronde 2

Niet alle inzendingen zullen geselecteerd worden om door te gaan. Kunstenpunt zal alle kandidaten contacteren om hen op de hoogte te brengen van de resultaten van ronde 1.

De jury zal alle inzendingen lezen en zoeken naar complementariteit. Geselecteerde kandidaten kunnen als groep (samengesteld door de jury) gecontacteerd en uitgenodigd worden om naar een gezamenlijke inzending toe te werken. Samenwerking is echter niet verplicht.

De werkzaamheden voor stap 2 zullen worden gefinancierd met 400 euro per voorstel.

Uiterlijk op 25 juni 2021 moeten de gezamenlijke of individueel uitgewerkte voorstellen worden ingediend. De jury zal dan beslissen hoe het beschikbare budget van 12.000 euro zal worden besteed. Daarbij zal op faire wijze onderscheid gemaakt worden tussen deelnemers met een vast inkomen en mensen die op freelance of zelfstandige basis werken.

De jury

De jury voor deze call bestaat uit:

 • Miriyam Aouragh
 • Cristina Cochior
 • Tim De Paepe
 • Jara Rocha
 • Kristien Van den Brande
 • Jivan van der Ende

Blijf op de hoogte van A Fair New Idea?! en A Fair New World?! via onze nieuwsbrievenFacebook-pagina en website.

Credits beeld

Eyelidless
By Yamila Ríos

Concept, direction & music composition: Yamila Ríos
Dramaturgy and performative design: Diego Echegoyen
Lightning design, video edition and live streaming technical direction: Ofer Smilansky
Dop live performance: Pauline Beau Djilas 
Dop pre-recorded material and video teaser: Emilie Sornasse
Assistance on set: Pierre-Louise Kerbart
Costume design: Jennifer Defays/Genders-astray
Graphic identity and  animated interventions: Raul Luna
Historical research: Liesbeth Schoonheim