Deadline werkingssubsidies 1 december 2021: wat weten we nu al?

De Vlaamse regering werkt aan een hervorming van het Kunstendecreet. Welke stappen moeten nog gezet worden? Wat is de timing voor de werkingssubsidies? En vooral, wat betekent dat voor jou als je subsidies wil aanvragen? We helpen je graag op weg met dit korte overzicht.

December 2020

Er is een principiële goedkeuring van het Kunstendecreet door de Regering gekomen op vrijdag 18 december. Lees meer op de website van Departement Cultuur. Lees hier het voorontwerp van het decreet. Er volgen nog discussies in de Commissie Cultuur en het plenaire Vlaams Parlement, en het advies van de SARC en het standpunt van oKo geven de toon aan.

Wat betekent dit voor mij?

De goedkeuring van het voorontwerp heeft geen onmiddellijke impact, maar het is wel een teken dat de vernieuwing van het Kunstendecreet op schema blijft, met finale goedkeuring in de zomer van 2021. Met andere woorden, de deadline van 1 december 2021 blijft overeind. Voor organisaties die werkingssubsidies willen aanvragen betekent dit dus dat ze verder kunnen doen met hun voorbereidingen.

 • Het Kunstendecreet krijgt een tweeledige structuur die kortlopende subsidie-instrumenten onderscheidt van werkingssubsidies. De subsidie-instrumenten (cf. noot 1) zullen na de goedkeuring van het decreet (nog steeds voorzien in zomer 2021!) de volgende zijn:
  • Beurs (bewezen talent, opkomend talent)
  • Projectsubsidies
  • Residentiebeurzen
  • Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten
  • Internationale presentatieprojecten
  • Werkingssubsidies: voor 5 jaar, met een nieuw principe van een subsidiëring voor twee beleidsperiodes (=10 jaar) met een beheersovereenkomst. Het is enkel toegankelijk voor kunstenorganisaties die al minstens 10 jaar werkingssubsidies kregen en “een grote schaal” hebben. Kunstinstellingen blijven: een categorie kunstenorganisaties, i.e. deSingel, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Kunsthuis (Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen), Ancienne Belgique, Kunstencentrum Vooruit, Concertgebouw Brugge.
 • Beoordelingscriteria projectsubsidies of werkingssubsidies (lichtjes vereenvoudigd)
  • De kwaliteit van het inhoudelijke concept, waaronder de landelijke of internationale uitstraling, de kwaliteit van de eventuele samenwerkingsverbanden en de concrete uitwerking. Met specifieke subcriteria per functie!
  • De kwaliteit van de zakelijke aanpak en de realiteitszin en redelijkheid van de begroting, met aandacht voor een correcte vergoeding van kunstenaars, fair practices, personeelsbeleid en integriteit;
  • De relevantie van het initiatief voor de discipline of het kunstenlandschap (Landschapszorg)
  • De mate waarin het initiatief een of meer aandachtspunten uitvoert uit de strategische visienota.
  • (bij werkingssubsidies kan er ook naar de historiek gekeken worden om een aanvraag toe te kennen of niet)
 • De aandachtspunten uit de Strategische Visienota Kunsten zijn:
  • Meerstemmigheid en Landschapszorg – Het project/de werking neemt een unieke plaats in het kunstenlandschap in of biedt inzichten die nergens anders aan bod komen.
  • Traditie en Innovatie – Het project/de werking gaat op een innovatieve, een artistiek zinvolle of kwaliteitsvolle wijze aan de slag met het cultureel erfgoed, de canon en/of de rijke diversiteit aan historische tradities.
  • Internationalisering – Het project/de werking heeft een unieke internationale meerwaarde of potentie.
  • Kunst als gemeenschapsvorming – Het project/de werking betrekt op een unieke wijze (jonge) kinderen en jongeren bij hun artistieke werking.
  • Zelfredzaamheid – Het project/de werking heeft bijzondere aandacht voor de kwetsbare positie van de individuele kunstenaar.

Kunstenpunt houdt je op de hoogte. Volg onze sociale media en abonneer je op onze nieuwsbrief voor de meest recente informatie! (cf. noot 3)

Het nieuwe Kunstendecreet zal een “kaderdecreet” zijn. Meer details in de uitvoeringsbesluiten en draaiboeken die verschijnen in 2021.

Voorjaar 2021

 • januari-februari: advies van de Raad van State
 • 5 maart: definitieve goedkeuring (cf. noot 4), download de definitieve teksten
 • maart – april – mei: bespreking in het Vlaams Parlement (cf. noot 5)
 • mei – juli: uitvoeringsbesluit (BVR) wordt principieel goedgekeurd (cf. noot 6)

Wat betekent dit voor mij?

Lees in mei meer over:

 • de procedures – aanvraag, de beoordeling, de verantwoording, en het toezicht (en sancties) – voor elk subsidie-instrument
 • de kwantitatieve richtlijnen voor aanvragers: grensbedragen, percentages, indien- en beslissingsdata en termijnen (cf. noot 6)

★ Kunstenpunt volgt dit op de voet. We organiseren infosessies, en zorgen voor online ondersteuning.

Zomer en najaar 2021

 • juni > september: infosessies KIOSK en sjablonen, ingericht door Departement CJM (cf. noot 7 en 8)
 • juli 2021: dummy aanvraagdossiers beschikbaar via website Departement CJM (cf. noot 9)
 • september 2021: KIOSK beschikbaar
 • 1 december 2021: deadline!

Wat betekent dit voor mij?

 • Download een dummy via de website van het Departement en kom te weten op welke vragen je zal moeten antwoorden en hoeveel ruimte je daarvoor krijgt (cf. noot 9)
 • Maak op voorhand een “account” op KIOSK. Vanaf september kan je starten met het invoeren van de tekst

🍀 Veel succes met de voorbereiding! We helpen je zo goed mogelijk met alle relevante informatie, samenvattingen, infosessies en online ondersteuning. Stel je vraag via advies@kunsten.be, neem deel aan één van onze infosessies of stel je vraag bij één van onze “morning coffees”. 

Extra informatie

(1) De Regering geeft zijn principiële goedkeuring aan het nieuwe Kunstendecreet en maakt het openbaar, samen met de Memorie van Toelichting.

 • In het Kunstendecreet vind je de verschillende subsidie-instrumenten en beoordelingscriteria.
 • In de Memorie van Toelichting lees je over de principes rond landschapszorg, de kerninstellingen, een nieuwe invulling van beurzen, e.d.m.

(2) De procedures voor indiening, beoordeling, verantwoording en toezicht worden in het nieuwe Kunstendecreet niet gedetailleerd vermeld. Maar de beoordelingscriteria geven je meer inzicht in de zaken waaraan je aanvraag getoetst zal worden. Die criteria kunnen je helpen om mee aan de slag te gaan.

(3) Via onze nieuwsbrief, onze website, onze sociale media houden we je op de hoogte over de publicatie van het Kunstendecreet (en de Memorie van Toelichting). We vatten de relevante informatie voor je samen. 

(4) Definitieve goedkeuring van het Kunstendecreet door de Vlaamse Regering, waarna het ter discussie wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement

(5) Bespreking in het Vlaams Parlement: eerst in de Commissie Cultuur, gevolgd door een algemene en een artikelsgewijze bespreking. De laatste beraadslaging is plenair in het Vlaams Parlement. Deze vergaderingen zijn openbaar.

(6) Eind mei volgt de principiële goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR), gevolgd door het advies van de Raad van State en de definitieve goedkeuring in juli. In het Besluit van de Regering kan je volgende informatie terugvinden:

 • de informatie over de procedures van elk subsidie-instrument (aanvraag, beoordeling, verantwoording, toezicht),
 • de principes inzake samenstelling van commissies,
 • kwantitatieve richtlijnen zoals grensbedragen, percentages, data en termijnen (indiendata, beslissingsdata), en
 • mogelijke sancties in het kader van toezicht.

(7) Het Departement Cultuur zet vanaf mei (tot juli) de sjablonen voor aanvragen en beoordelingen op punt. Ze zullen hiervoor werken met een externe groep van testers (mensen uit de sector en beoordelaars).

(8) Infosessies worden georganiseerd door het Departement CJM.

(9) De “dummy” aanvraagdossiers worden beschikbaar gemaakt via de website van Departement CJM. Ook de bijlagen bij het aanvraagdossier (zoals de artistieke bijlage en de begroting) kan je downloaden. Lees zeker één van de dummy’s om exact te weten op welke vragen je zal moeten antwoorden en hoeveel ruimte je daarvoor krijgt.

Kunstendecreet?

De Vlaamse overheid biedt subsidiemogelijkheden voor cultuur, kunst en erfgoed aan. Deze subsidies vinden hun oorsprong in decreten zoals het Participatiedecreet, het Kunstendecreet en het Cultureelerfgoeddecreet.

Het Kunstendecreet biedt een kader voor alle kunstvormen: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, architectuur, vormgeving, en alle mengvormen daarvan. Zowel individuele kunstenaars, als kunstenorganisaties komen in aanmerking voor subsidies via het Kunstendecreet. Meer advies over subsidies op onze adviespagina’s.

Je leest: Deadline werkingssubsidies 1 december 2021: wat weten we nu al?