Minister Jambon maakt 25 miljoen subsidies extra vrij voor 236 organisaties

De Vlaamse regering boog zich vandaag over de toekenning en het bedrag van de werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet. Minister van Cultuur Jan Jambon kondigde aan dat hij het subsidiebudget verhoogt met 25 miljoen euro. Alle kunstenorganisaties die positief scoorden, ook die ‘buiten budget’, zullen subsidies ontvangen van de Vlaamse Regering. De regering kent ook subsidies toe aan negen organisaties die negatief scoorden.

Ruim 178 miljoen euro werkingsmiddelen voor de gesubsidieerde kunstensector

De komende vijf jaar zal jaarlijks zo’n 178,5 miljoen euro uitgetrokken worden voor werkingssubsidies in het kader van het Vlaamse Kunstendecreet. In totaal ontvangen 7 kunstinstellingen, 4 organisaties met specifieke opdrachten en 225 kunstenorganisaties structurele ondersteuning. Dat is een stijging van 16%. Dit gaat gepaard met een forse stijging van projectsubsidies en beurzen in de toekomst, conform de 12,5% verdeelsleutel.

Alle positief geadviseerde organisaties krijgen werkingsmiddelen, naast nog negen spelers die ondanks een negatief advies volgens de Vlaamse Regering op een bijzondere manier bijdragen aan het kunstenveld. Het gaat over Toneelhuis, Ictus, Casco Phil, Huelgas Ensemble, Needcompany, 4Hoog, ’t Ey, Ensemble Terra Nova en Z33.

De regering heeft rekening gehouden met de sterk groeiende inflatie sinds 1 december 2021, de deadline voor indiening van aanvragen. Daarom werden de bedragen naar boven bijgesteld.

Download hier de overzichten van de toegekende werkingssubsidies 2023 – 2027

De 7 erkende kunstinstellingen dienen ook om de 5 jaar een beleidsplan en begroting in. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het subsidiebedrag voor de komende beleidsperiode. Zij krijgen samen 64.449.230 euro werkingssubsidies. Het gaat om Ancienne Belgique, Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deSingel, Kunstencentrum VIERNULVIER en Opera Ballet Vlaanderen.

In het Kunstendecreet zijn 4 organisaties met specifieke kerntaken opgenomen: Kunstenpunt, VI.BE, Kunst in Huis en het Vlaams Architectuurinstituut. Zij ontvangen in totaal 3.532.800 euro. 

Nieuw Kunstendecreet

Op vrijdag 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering het vernieuwde decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten bekrachtigd en afgekondigd. Dit is de eerste ronde voor toekenning van werkingsmiddelen binnen dit nieuwe decreet. Het decreet introduceert belangrijke wijzingen, waarover hier meer info. Er werden procedures voorzien voor landschapszorg – waaronder de introductie van een landschapscommissie – en commissies werkten met een gesloten enveloppe.

Proces

Tussen december 2021 en mei 2022 werden 293 ontvankelijke subsidieaanvragen beoordeeld, waarvan 282 kunstenorganisaties, 7 kunstinstellingen en 4 organisaties met specifieke kerntaken. 16 beoordelingscommissies met meer dan 130 experten in het kunstenveld bestudeerden de aanvraagdossiers. Zij kenden aanvragen een score toe: positief binnen budget, positief buiten budget, of negatief. De dossiers met een positief advies buiten budget werden verder besproken en – vanuit landschapsoverwegingen – gewogen door de nieuw geïntroduceerde landschapscommissie, die een bijkomend advies uitbracht aan de minister. Uiteindelijk zijn alle positief (binnen én buiten budget) geadviseerde dossiers, alsook nog negen negatief geadviseerden, gehonoreerd.