Have Love, Will Travel: van cijferanalyse, over databank, tot tool.

Toen Kunstenpunt in 2018 de cijferanalyse over internationaal touren van Belgische muziekartiesten publiceerde waren we overrompeld door de hoeveelheid data die op korte tijd verzameld kon worden via online promotiekanalen. In de afgelopen periode stelden we steeds opnieuw vast dat een degelijke beheersomgeving voor al die data belangrijker werd. Maar data die opgesloten zit is waardeloos, en daarom bouwen we ook een visualisatietool.

Handmatig gegevens verzamelen begint vaak met een Excel, en mondt dan uit in een databank. Automatisch gegevens verzamelen begint met een computerprogrammaatje om data binnen te halen, en mondt dan uit in complexe software om het overzicht te kunnen bewaren. In beide gevallen is de beweging gelijk: wat begint met een uitdaging om data in tabelletjes te krijgen eindigt in de uitdaging om de massa aan gegevens te beheren en te beheersen.

Voor de concertdata is de uitdaging bijzonder groot, al was het maar omwille van de hoeveelheid data: we zien een kwart miljoen aankondigingen van concerten, verspreid over een 5-tal online platformen, samen goed voor een 180.000 unieke concerten van pakweg 19.000 Belgische artiesten. Die data is dan ook nog eens verpakt in een complex datamodel. Kunstenpunt schrijft de software om al die data te beheren zelf, omdat een professioneel ontwikkelingsbureau te duur is in deze besparingscontext.

Maar data beheren, hoe moeilijk het ook is, kan nooit het doel op zich zijn. We moeten er ook mee naar buiten komen. Onze cijferstudie, in 2018, bracht een eerste, unieke nulmeting van de internationale spreiding van concerten door Belgische artiesten. Daarnaast ontwikkelen we, samen met vi.be een visuele tool om de data te kunnen consulteren.