De Landschapstekening, een interactief traject: welke topics komen aan bod? En welke ontbreken nog volgens jou?

Kunstenpunt schrijft de Landschapstekening niet alleen. Wij leggen ons oor te luister bij de sector en willen zoveel mogelijk input, ideeën en suggesties van jullie verzamelen om in de uiteindelijke analyse te verwerken.

We organiseren in de loop van 2024 verschillende bijeenkomsten per discipline of rond bepaalde thema’s. Hieronder vind je een lijst met topics waarrond we graag met jullie samen zitten en het gesprek aangaan. Wil je graag aan een sessie deelnemen? Binnenkort vind je hier de exacte data en inschrijflinks.

Is er een onderwerp dat volgens jou nog ontbreekt? In het voorjaar komt er een open oproep waarmee je topics kan agenderen: waarover moet het volgens jou gaan, wie moeten we bij mekaar brengen, wie moet een stem krijgen? Hou voor deze oproep onze site, sociale media en nieuwsbrief in de gaten.

TOPICS WAAROVER WE EEN SESSIE ORGANISEREN

 • Publiek (jan)
 • Van opleiding naar werkveld (feb & apr)
 • Nieuwe muziek (feb)
 • Duurzame loopbanen in de beeldende kunsten (maart – ism NICC)
 • Mensen achter de schermen (maart)
 • Digitale creatie (maart)
 • Audiovisuele kunsten (april)
 • Mediakunsten (april)
 • Nieuwe makers en mid-careers (mei)
 • Kunstenbeleid in centrumsteden (mei 2024 – ism met OP/Til)
 • Jong publiek en moraliteit (juni)
 • Publiek (met focus op podiumkunsten) (juni)
 • Podiumkunsten (sep – ism TheaterFestival)
 • Klassieke Muziek (sep)
 • Initiatieven voor een breed publiek met commerciële insteek (sep)
 • Beeldende Kunsten (okt)
 • Publiek (focus op beeldende kunsten) (okt)
 • Wat is klassiek / global? (okt)
 • Cross-sectoraal werken (okt)
 • Transversaal en multidisciplinair werken (nov)
 • Kunsteducatie (nov)
 • Reflectie (nov)
 • Oude muziek (nov)
 • Dans (dec)
 • Participatie (dec)
 • Nalatenschappen en kunstenerfgoed (feb 2025 – ism FARO en DCJM)

TOPICS WAAROVER WE EEN TEKST (LATEN) MAKEN

 • Veldtekening Vormgeving/Design (in opdracht van DCJM)
 • Participatie
 • Pyschologie en de kunstenaar-ondernemer
 • Niches in muziek
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Avontuurlijke muziek
 • Infrastructuur voor de kunsten
 • Muziektheater
 • Analyse audiovisueel beleid (in opdracht van DCJM)

Vragen?

Mail onze collega Tom Ruette.