Geef je mening: welk onderwerp moet zeker in de Landschapstekening Kunsten?

Oproep
Kunstenpunt


Let op: Deze oproep is gesloten, je kon je thema tot mei indienen!
Kunstenpunt werkt aan een nieuwe Landschapstekening Kunsten. En die publicatie schrijven we niet alleen! We willen zoveel mogelijk ideeën en suggesties verzamelen en daar hoort ook jouw input bij. In 2024 organiseren we tal van bijeenkomsten per discipline (beeldend, podium of muziek) en per thema. Welk onderwerp ontbreekt in onze lijst? Laat het ons weten!

Wat zoeken we?

Waarover moet het volgens jou gaan? Wie moeten we bij elkaar brengen? Wie moet nog een stem krijgen? Zien we een belangrijk onderwerp over het hoofd? Wat ontbreekt nog in onze lijst?

We organiseren in het najaar van 2024 vijf extra werksessies rond de door jullie gekozen thema’s. 

De huidige thema’s van onze Landschapstekening:

De huidige thema’s van onze Landschapstekening

Welke onderwerpen staan niet in het rijtje hierboven en komen in aanmerking? 

Alle thema’s binnen de disciplines van Kunstenpunt: beeldende kunsten, podiumkunsten, klassieke muziek. 

Wie kon er thema’s insturen?

Thema’s kunnen worden ingediend door individuele kunstenaars, kunstwerkers (contractueel of zelfstandig), groepen of (kunst)organisaties (gesubsidieerd of niet).

Selectie en planning

Het team van Kunstenpunt selecteerde in juni 2024 vijf voorstellen. De sessies over de geselecteerde thema’s zullen plaatsvinden tussen september en november 2024. Over deze vijf onderwerpen uit de oproep organiseren we een sessie: 

  • Keuzes en selectieprocessen (najaar 2024)
  • Transitie en systeem verandering (najaar 2024)
  • Evoluerende en veranderende productiemodellen voor kunst (najaar 2024) 
  • Concrete toepassing van fair practices (najaar 2024)
  • Kunst en handicap (januari 2025)

Daarnaast laten we een text maken over de geselecteerde on(der)blichte onderwerpen:

  • Representatie in de kunsten
  • ”Vrijetijdskunst” en “professionele kunst”

Vragen?

Mail onze collega Tom Ruette.