Gezocht: nieuwe leden voor de Algemene Vergadering van Kunstenpunt

Oproep
Kunstenpunt

Kunstenpunt is het steunpunt voor de podium- en de beeldende kunst, en de (klassieke) muziek in Vlaanderen en Brussel. We informeren over praktijk en beleid, ondersteunen en verbinden kunstenaars, kunstwerkers en -organisaties, en versterken de beeldvorming rond kunst. Ook werken we aan de ontwikkeling en vernieuwing van de kunstpraktijk, dit vanuit een maatschappelijk geëngageerde reflex.

Algemene Vergadering (AV)

De eerste taak van onze Algemene Vergadering (AV) is om ons bestuursorgaan op te volgen en te controleren: op zakelijk-financieel, administratief-juridisch, bestuurlijk en deontologisch vlak.

Maar daar blijft het niet bij. De Algemene Vergadering van Kunstenpunt weerspiegelt het relevante maatschappelijke middenveld waarbinnen wij werken, volgt onze werking en gaat met regelmaat in gesprek met directie en bestuur over vraagstukken die in de kunsten maar ook in de cultuursector en het middenveld leven. Ze vormt dus een belangrijk cultureel-maatschappelijk klankbord. We willen gaan voor een Algemene Vergadering die intersectioneel inclusief is samengesteld.

De AV van Kunstenpunt komt minimaal twee maal per jaar samen. Zolang de coronamaatregelen dat vereisen ontmoeten we elkaar online, in de toekomst is het onze hoop opnieuw fysiek samen te komen. Daarbij voorzien we in zo toegankelijk mogelijke locaties en/of gaan we voor hybride (fysiek en digitaal) oplossingen indien nodig.

Benieuwd naar de huidige samenstelling van ons bestuur en onze AV? Die vind je hier.

Meer weten over Kunstenpunt? Lees onze missie en visie hier.  

Gezochte profielen

Kunstenpunt gaat voor een Algemene Vergadering die het relevante maatschappelijke middenveld weerspiegelt waarbinnen wij werken. Mensen uit cultuurdomeinen, uit zorg, jeugdwerk en onderwijs, uit media en kunstkritiek, uit de bedrijfswereld en uit activistische hoek, met liefde voor de kunsten én maatschappelijk geëngageerde reflex, zijn welkom. Daarnaast willen we gaan voor een AV waarin een brede waaier aan perspectieven en achtergronden hun stem laten horen. Onze AV moet een diversiteit weerspiegelen op het vlak van leeftijd, geslacht en gender, etnische/culturele achtergrond, sociale achtergrond en gezondheid.

Wat bieden wij?

De missie van Kunstenpunt is wat haar drijft. We werken vanuit een engagement en passie voor de kunsten. Door de veelheid aan taken die we opnemen zijn we een kruispunt van kennis en informatie over het reilen en zeilen in het kunstenveld, en over het kunstbeleid in Vlaanderen en internationaal. Zodra we terug in grote groep kunnen samenkomen willen we met onze AV-vergaderingen een platform organiseren voor inspirerend en kritisch gesprek over de plek van de kunsten in de samenleving en de rol van Kunstenpunt daarin. Hoe we dat best vormgeven bepalen we gezamenlijk.

Lidmaatschap aan de Algemene Vergadering van Kunstenpunt is een onbezoldigd engagement. Wel worden alle onkosten terugbetaald en wordt gezorgd voor een verwelkomend kader.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Geïnteresseerden sturen een motivatiebrief naar av@kunsten.be waarin ze kort toelichten waarom ze graag lid worden van Kunstenpunt, welk perspectief zij binnenbrengen, hoe zij zelf een ideale AV voor Kunstenpunt zien en wat ze er voor zichzelf hopen uit te halen.

Timing

  • Deadline: 27 september 2021
  • Gesprekken met kandidaten: oktober 2021
  • Finale bekrachtiging tijdens de Algemene Vergadering van 6 december 2021