Werkingssubsidie: Verantwoording en toezicht bij cultuursubsidies

Je leest het goed: voor wat, hoort wat. Als je subsidies krijgt, dan moet je nu eenmaal af en toe terugkoppelen. Zeker wanneer de subsidie in schijven wordt uitbetaald. Dan kan je maar beter zorgen dat je jaarlijks verslag op tijd binnen is. Welke verantwoording moet je afleggen? Hoe vaak? Wie doet het toezicht? En waar moet je op letten?

Daar is de lente, daar is de verantwoording

Eigenlijk is het simpel. Functionele verantwoording? Dat doe je met een jaarverslag. Financiële verantwoording? Dat doe je vanuit de boekhouding. 

Elke jaar opnieuw voer je die documenten in via Kiosk. Voor het werkingsjaar 2023 bijvoorbeeld, geef je alles vóór 31 mei 2024 door. 

Tip? Begin er op tijd aan. 

Toezicht: wie en wat 

Wie doet het toezicht? De administratie, de mensen van het departement Cultuur.

Wat doet het toezicht? In je verantwoording kijken ze na of je de subsidies juist gebruikt hebt. Heb je de middelen volgens plan besteed, aan het doel dat in je dossier omschreven staat? En doe je dat in lijn met de begroting die je op voorhand opstelde? Of kan je uitleggen waarom niet? Volg hoe dan ook altijd het principe van ‘pas toe of leg uit’

En wat die begroting betreft… 

Eerst dien je er één in om subsidies aan te vragen. Zodra je weet dat je ondersteuning krijgt, maak je een update: nieuwe begroting, deze keer mét het besliste subsidiebedrag erin verwerkt. Je dient de update in tegen 15 oktober 2022 en vanaf dan wordt die aangepaste begroting de toetssteen voor je jaarlijkse verantwoording. 


Werkingssubsidies – deadline 1 december

Dien jij op 1 december een aanvraag in voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Ontdek op deze pagina de meest recente informatie.

Vragen over werkingssubsidies?

Heb je niet meteen gevonden wat je nodig hebt? Vragen? Mail naar advies@kunsten.be.

Je bent ook van harte welkom op onze virtuele morning coffees, elke week op maandag en woensdag tussen 9u en 10u.