Strategie: invulling van succes

Je visie en je missie beschrijven je droom. Je droom bepaalt je engagement, je focus. Droom groot, maar maak de stappen naar je doel klein en haalbaar. Je strategie bepaalt kortetermijndoelen. Elk doel veronderstelt bepaalde acties. En die kun je dan weer plannen.

Om je doelstellingen te bepalen, moet je succes definiëren voor jezelf. Je wil kunst maken en daarvoor gewaardeerd worden. De ruimte en tijd krijgen om te doen waar je van houdt en waar je goed in bent. Je artistieke talenten inzetten, maar wel voor een visie waar je in gelooft.

De balans tussen die doelstellingen is het moeilijkste aan een artistieke loopbaan. Soms merken kunstenaars dat hun wensen conflicteren. Ze doen iets waar ze goed in zijn, maar voor een opdracht(gever) die niet strookt met hun visie. Of ze voeren hun artistiek werk uit, maar kunnen er niet van leven. Of ze springen van project naar project, maar vinden geen tijd voor reflectie.

Hoe vind je een goede balans tussen je doelstellingen?

Een evenwicht vinden tussen die verschillende componenten, kan met ‘ikigai’, een Japanse formule om – vrij vertaald – ‘de reden te vinden om elke dag je bed uit te komen’. Ze bestaat uit vier componenten:

 • Waar hou je van?
 • Waar ben je goed in?
 • Wat heeft de wereld nodig?
 • Waarvoor kun je betaald worden? 

Daar waar je antwoorden elkaar kruisen vind je succes. Duurzaam professionaliseren is proberen om geld te verdienen met je artistiek talent, dat een verschil maakt in het leven van anderen. Succes ligt op het snijpunt van al deze componenten en vergt compromissen.

Misschien kun je maar halftijds doen waar je van houdt, maar liever dat dan voltijds je artistieke talent inzetten zonder erkenning. Het kan zijn dat je beroepsleven een lappendeken is van jobs en projecten, maar als ze samen invulling geven aan jouw ‘ikigai’ werkt het. Doe deze introspectie regelmatig en je zult merken dat je zowel artistiek als niet-artistiek, persoonlijk als professioneel keuzes zult maken die je motiveren en helpen ontwikkelen.

Binnen die evenwichten vind je dan doelstellingen.

Wat zijn goede doelstellingen?

Goede doelstellingen:

 • geven structuur: de kunstensector kan een beetje als een jungle overkomen, je kunt dus maar best zelf zo georganiseerd mogelijk zijn. 
  • Voorbeeld: Je wil het eerste semester van het nieuwe jaar twee schilderijen verkopen aan 1500 euro per stuk. Daarom ga je praten met de professionele middenlaag van galeries en curatoren. Je vraagt hen raad en feedback over je werk. Is het klaar voor verkoop? Welke volgende contacten moet je leggen?
 • zijn essentieel om jezelf te pushen: doelen werken motiverend
  • Voorbeeld: Dit jaar wil je minstens zes keer geboekt worden, waarvan 1 keer in het buitenland. Daarom lijst je warme contacten op van mensen die je verder kunnen helpen. Neem contact met hen op, verzorg je promotiemateriaal.
 • helpen focussen: je houdt je minder bezig met bijzaken 
  • Voorbeeld: Tegen 2023 wil je zelfstandige zijn in bijberoep en 1000 euro per maand verdienen met je kunstpraktijk. Daarom zet je je inkomsten en uitgaven op papier. Je informeert je hierover tot in de puntjes en volgt een webinar over begroten en boekhouden. Kunstenpunt geeft in samenwerking met Cultuurloket infosessies rond de invulling en begroting van je subsidiedossier. 
 • zorgen dat je niet probeert alles tegelijk te doen: kunstenaars willen vaak heel veel doen, teveel. 
  • Voorbeeld: Zeker beginners zijn geneigd om op alles in te gaan. Wat je opdrachten betreft, ben je best openminded, maar ook selectief. Niet elke opdracht levert ook echt iets op voor jouw loopbaan. En je wil ook geen burnout nog voor je goed en wel begonnen bent. 
 • helpen je de juiste keuzes te maken: welke projecten brengen je dichter bij je doel? Wie moet ik contacteren? Welke informatie moet ik inwinnen? 
  • Voorbeeld: Als je nood hebt aan financiële stabiliteit maar je wil ook een ambitieus artistiek project aanvatten dat al je tijd zal opslorpen, dan moet je misschien faseren. Eerst sparen voor een buffer? Inmiddels wat financiering zoeken? Dat leuke aanbod om ook nog in een ander project mee te stappen ‘on hold’ zetten of aan je laten voorbij gaan?
  • Je grote droom is optreden in het buitenland. Je sluit je dan best aan bij internationale netwerken. Misschien kun je deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s? Kom met Kunstenpunt je internationale strategie bespreken. 

Ook andere organisaties kunnen je helpen de weg te vinden. Bekijk dit overzicht.


Thema's van Kunstenpunt

Welke kwesties onderzoekt en analyseert Kunstenpunt? Welke thema’s bepalen straks de toekomst van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? Bekijk het overzicht.