Hoe pas ik de principes van fair practices toe?

Het charter fair practices definieert vier principes voor samenwerkingen in de kunstensector: solidariteit, transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Dit charter is na een participatief werkproces goedgekeurd door de leden van oKo (overleg kunstenorganisaties, de federatie van de professionele kunstensector) en wordt samen met een online toolbox toegankelijk gemaakt voor iedereen in de kunstensector. Deze principes gelden voor samenwerkingen in alle artistieke disciplines en genres

solidariteit: collectieve sociale verantwoordelijkheid voor de waardering van werk en kwaliteitsvolle samenwerkingen.

transparantie: gelijkwaardig in gesprek over verwachtingen en de waardering van ieders inbreng.

duurzaamheid: in professionele samenwerkingen aan kennis- en ervaringsopbouw doen binnen de geldende kaders.

verantwoordelijkheid: vanuit een wederzijds vertrouwen verantwoordelijkheid delen.

Dit is het richtinggevend kader voor twaalf afspraken, als houvast voor de praktijk. Individuen en organisaties onderschrijven Juist is juist en maken zo samen beweging.

Naast de vier principes en twaalf afspraken zijn er ook tools ontwikkeld voor alle kunstdisciplines en voor iedere situatie.