Faciliterende organisaties voor internationaal werken

Werken in het buitenland roept specifieke juridische en zakelijke vragen op.

Cultuurloket maakt je wegwijs in de regels en formulieren. 

On The Move, het Cultural Mobility Information Network, tracht de mobiliteit in de kunsten- en culturele sector over de landsgrenzen heen te faciliteren. 

Kunstenpunt (Flanders Arts Institute) neemt initiatieven waarbij onderzoek, kennisdeling en promotie samengaan om de zichtbaarheid van de kunsten uit Vlaanderen in het buitenland te verhogen en culturele uitwisseling te stimuleren. Concreet: bezoekersprogramma’s, werkbezoeken, rondetafels, expertmeetings, infosessies en publicaties van (online) specials.