Kunst in de Nevelstad. Spreiding van kunsten in Vlaanderen & Brussel

Publicatie
Kunstenpunt

De vraag stond de laatste halve eeuw centraal bij beleidsmakers. Het resultaat is een fijnmazig netwerk van culturele infrastructuur, een troef waarmee onze regio zich onderscheidt van vele andere landen. Beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten zijn ‘nevelachtig’ verspreid, ook buiten de (groot)stedelijke centra.

Maar hoever gaat die spreiding van de kunsten in Vlaanderen en Brussel? En hoe ziet zij eruit als we een aantal cijfers naast elkaar leggen? Kunstenpunt bracht de spreiding van de kunsten in kaart in dit onlinedossier.