In nesten. Onderzoek naar talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten

Publicatie
Vlaams Theater Instituut

Vlaams Theater Instituut, Dēmos, Brussels Kunstenoverleg en Réseau des Arts à Bruxelles startten medio 2012 een intensief onderzoek naar talentontwikkeling van jong (divers) kunstzinnig talent.

We bevroegen zestien organisaties: enerzijds ‘broedplaatsen’, die vanuit de kunsten-, jeugd- of welzijnssector werken aan artistieke ontwikkeling van jongeren; anderzijds ‘werkplaatsen’, die de artistieke vervolmaking van jongvolwassen kunstenaars begeleiden en ondersteunen.

In deze publicatie lees je welke soorten dynamiek spelen op het gebied van instroom, aanbod en doorstroom in deze twee contexten. En wat we daaruit kunnen leren wanneer we een beter uitgebouwd netwerk van talentontwikkeling en een diverser podiumlandschap ambiëren.

Courant 106 – Op het spoor – is geheel gewijd aan de trajecten en besognes van beginnende makers.