Courant 2013: nummer 104 – 107

Tijdschrift
Vlaams Theater Instituut

Courant 104 (februari-april)
Social bodies: perspectieven op dans, over Dans in Vlaanderen 2007-2012, de positie van de kunstenaar, ontwikkelingen in een internationaal perspectief, de nood aan een geïntegreerd dansbeleid, en danseducatie.

Courant 105 (mei-juli)
Toegevoegde waarde: kunstpraktijken & economie, waarin de relatie tussen kunst en economie, en tussen kunst en de samenleving van naderbij wordt bekeken.

Courant 106 (augustus-oktober)
Op het spoor: trajecten en besognes van beginnende makers, over het voortraject, de opleiding, afkomst en ambities van kunstenaars aan het begin van hun artistieke praktijk. Dit nummer van Courant kondigt de publicatie aan die in het najaar van 2013 verscheen: ‘In Nesten. Onderzoek naar talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten’.

Courant 107 (november-januari 2014)
Out of the box: (performing) arts in the public space is een compilatie van materiaal dat werd verzameld tijdens de conferentie Out of the box, die in september 2013 plaatsvond. Er wordt nagedacht over wat het theater van morgen zijn kan. Dit nummer van Courant is helemaal in het Engels, zodat de bevindingen kunnen worden gedeeld met iedereen die aan de conferentie deelnam.