Webinar: innovatie in cultuur

15 sep 2021
Opleidingonline
Kom alles te weten over de nieuwe subsidielijn: Innovatie Mechanisme.

Op 15 september wordt het Innovatie Mechanisme gelanceerd. Een nieuwe subsidielijn waarmee cultuurwerkers en organisaties financiële steun kunnen krijgen voor het versterken van hun innovatiecapaciteit en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Cultuurloket organiseert een webinar over innovatie in cultuur. Tijdens het webinar wordt de nieuwe subsidielijn toegelicht.

 • Wie komt er voor in aanmerking?
 • Wat houdt de steun juist in?
 • Hoe vraag je het aan?

Cultuurloket gaat dieper in op wat innovatie voor de cultuursector kan betekenen. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen voor innovatie en hoe kan je daarmee aan de slag gaan?

 • Ze zullen het o.a. hebben over hoe verandering werkt, bekeken vanuit gedragswetenschappen.
 • Wat is user centricity en hoe kan je mensen overtuigen vanuit de visitor journey cycle?
 • Hoe versterk je de flexibiliteit om in te spelen op snel veranderende omstandigheden vanuit agile scrum methodieken?


Volgende sprekers zullen er zeker bij zijn:

 • Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Cultuur
 • Laslo Bax van Bax&Company
 • Kris Philippaerts van Ilean
 • Patrick Van Impe van Mojito Marketing Services
 • Michaël Van Damme van The Forge.

Schrijf je (gratis) in via Cultuurloket

Over de sprekers

Laslo Bax

Laszlo, partner-oprichter van Bax & Company, studeerde in 1991 af als industrieel ontwerper aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkte zo’n 10 jaar als consultant bij  een adviesbureau op het gebied van strategie voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven. In 2002 richtte hij het in Barcelona gevestigde innovatieadviesbureau op dat nu bekend staat als Bax & Company.

Hij heeft gewerkt voor meer dan 50 toonaangevende industrieën in Europa van alle groottes. Hij heeft meer dan 30 collaboratieve R&D / Open Innovatie / gezamenlijke marktontwikkelingsinitiatieven ontwikkeld en gemanaged. Als generalist op het gebied van innovatiemanagement en science-to-market heeft Laszlo ervaring opgedaan in vele sectoren.

Bax & Company werkte de afgelopen maanden aan een zelfevaluatietool om innovatiecapaciteit te meten voor de Vlaamse cultuursector, ging in gesprek met tal van organisaties en experts en bundelde de inzichten in een ‘startnota’ over innovatie in de cultuursector in Vlaanderen. 

Michaël Van Damme “Om te innoveren moet je epibreren” 

Michaël Van Damme en Geert De Wael en vormen samen het creatieve brein achter de The Forge. The Forge is een spin-off van de UGent die wetenschappelijke kennis rond innovatie naar de praktijk vertaalt. Michaël heeft in het kader van zijn doctoraat in de organisatiepsychologie onderzoek rond innovatief werken in teams en organisaties uitgevoerd en heeft een expertise rond innovatie cultuur opgebouwd. Al meer dan 30 jaar wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd rond innovatie over de hele wereld. Het is de meest kwalitatieve kennis over innovatie die we hebben. Alleen blijft deze waardevolle kennis vooral liggen in de kelders van onze universiteiten. Deze keynote licht het tipje van de sluier van deze bron aan kennis, met enkele belangrijke inzichten rond innovatie. 

Tijdens deze interactieve keynote krijg je enkele verrassende, concrete inzichten en tips mee, gebaseerd op meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek van over de hele wereld. Michaël start met duidelijk te maken wat de meerwaarde is van de wetenschappelijke benadering van innovatie. Daarna zal het publiek dit zelf mogen ervaren, want het wordt uitgedaagd door Michaël met enkele stellingen rond innovatie: wat denkt het publiek dat wel werkt of juist niet werkt? Het publiek stemt. Vervolgens licht Michaël toe wat de wetenschap heeft aangetoond en wat dit betekend voor jou op het werk. Dit allemaal met aandacht voor een heldere uitleg en humor. 

Patrick Van Impe – Drie aandachtswerven 

Merkmarketing en strategie. Het is sinds 2003 de kernzaak van Mojito, opgericht door Patrick Van Impe. De bedrijfseconoom en Vlerick marketeer startte Mojito na jarenlange ervaring in de toeristische sector. Eerst als internationaal marktonderzoeker en marketingconsultant voor toerisme en vrije tijd bij WES. Later als strategisch planner en algemeen directeur van reclamebureau Markee. En intussen ook via het Leuvense Cypres rond content marketing en customer journey voor toeristische steden en musea. Die ervaring en combinatie tussen strategisch denken en praktische resultaten is vandaag de leidraad in alles waar Mojito voor staat. 

In deze introductiesessie neemt Patrick je mee in een overkoepelend verhaal langsheen drie aandachtswerven voor een succesvolle strategie en relaties met je doelgroep(en). Hierin komen onder meer aan bod :

 • Wie zijn je verschillende types van ‘klanten’ en wat zijn hun specifieke noden. Hoe breng je die in kaart ?
 • Wie ben jij, waar sta je voor en hoe vertaal je jouw aanbod in een oplossing aangepast aan de noden van je klantengroepen ?
 • Hoe maak je jouw aanbod onderscheidend en herkenbaar ?
 • En is je business toekomstbestendig ?
 • Hoe optimaliseer je de customer experience journey van unaware tot ambassadeur/mecenas ?
 • Hoe bepaal je de sweet spot en de content tilt in content marketing?
 • En tenslotte een eerste kennismaking met de business model canvas waarin dit alles samenkomt.

Kris Philipaerts – wendbaar met scrum ook in cultuur

Scrum is een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor je doelgroep.

Binnen software development is scrum al jaren een beproefde methode, wij vroegen Kris om na te denken over hoe dit ook voor culturele organisaties een meerwaarde zou kunnen zijn.  Hij zal je inwijden in de wondere wereld van scrum, OKR’s en weekly sprints. Of met minder jargon uitgelegd:  hoe vertaal je lange termijn doelstellingen in korte deelprojecten waarvan je de resultaten snel zichtbaar maakt of snel kan testen en experimenteren.