Sectordag Fotografie

07 mrt 2022
WerksessieFOMU Antwerpen
Ben jij professioneel actief in de fotografie? Kom op 7 maart naar FOMU Antwerpen.

(c) mentormentor

Op 7 maart 2022 vond de allereerste Sectordag Fotografie plaats in het FOMU. Fotografen, curatoren, criticus, docenten, galeristen, opdrachtgevers, beleidsmedewerkers en kunstorganisaties die fotografen tonen en ondersteunen, allen waren aanwezig.

Platform Fotografie

Graag willen we met deze eerste Sectordag Fotografie een nieuw platform lanceren, een open praktijkgemeenschap voor iedereen die in ons land professioneel met fotografie bezig is. Met het platform willen we mensen samenbrengen om kennis over ontwikkeling, productie, distributie, presentatie en reflectie delen. Daarnaast willen we met het platform ook een rol spelen in het imago en de internationale zichtbaarheid van de fotografie.

Programma Sectordag

09u30 – 10u00 Onthaal
10u00 – 10u30 Welkomstwoord door Maartje Stubbe (directeur FOMU) en inleiding door Lissa Kinnaer (Kunstenpunt)
10u30 – 11u15 Keynote: gesprek tussen Mashid Mohadjerin en Inge Henneman
11u30 – 13u00 Eerste ronde thematische gesprekstafels
*fair practices en subsidiëring
*praktijkondersteuning
*internationalisering en zichtbaarheid
*inclusiviteit en meerstemmigheid
*opdrachtenbeleid
13u00 – 14u00 Netwerklunch
14u00 – 15u30 Tweede ronde thematische gesprekstafels
*fair practices en subsidiëring
*praktijkondersteuning
*internationalisering en zichtbaarheid
*archiefzorg en nalatenschappen
15u30 – 16u00 Pauze
16u00 – 16u30 Synthese van de gesprekstafels
16u30 – 17u00 Discussie over het opstarten van een platform voor de fotografiesector
17u00 – 18u00 Netwerkdrink

Thema’s gesprekstafels

1. Fair practices en subsidiëring

Hoe zit het met fair practices en subsidiëring in de fotografie sector? Wat en welke bronnen van inkomsten zijn er voor fotografen? Waar liggen de huidige uitdagingen en welke aspecten hebben specifieke aandacht nodig? Waar liggen de kansen? Aan de werktafel Fair practices en subsidiëring nemen wij samen het landschap fotografie en kwesties rond verloning onder de loep.

Moderator: Anne Ruygt (curator FOMU) (tbc)
Sprekers: Dirk de Wit (Kunstenpunt), Maria Baoli (fotograaf), Arian Christiaens (fotograaf, docent), Katrin Kamrau (malenki.net), Maartje Stubbe (directeur FOMU)

2. Praktijkondersteuning

Er zijn heel wat bestaande initiatieven om startende en actieve fotografen te ondersteunen bij hun activiteiten, ook in het onderwijs ligt een grote opdracht om het levenslang leren een plaats te geven. Is het nuttig om bruggen te leggen tussen initiatieven of bepaalde samenwerkingen op te zoeken om bestaande initiatieven te versterken? Aan de werktafel Praktijkondersteuning brengen we in kaart welke initiatieven er zijn, hoe ze bekend gemaakt worden en waar er noden of blinde vlekken zijn.

Moderator: Maarten Vanvolsem (LUCA School of Arts)
Sprekers: Hanne Lamon (fotograaf), Johannes Elebaut (kunstenaar, docent), Anja Hellebaut (mentormentor), Mieke Coppieters (Beroepsfotografen)

3. Internationalisering en zichtbaarheid

De werktafel Internationalisering en zichtbaarheid wil nagaan welke kansen er zijn voor fotografen om internationale contacten te leggen en om werk te produceren en/of te tonen in het buitenland. Bijvoorbeeld via residenties, opdrachten, publicaties, galeries en toonmomenten. Hoe ontwikkelt je jouw praktijk internationaal? Hoe bouw je een netwerk op? Waar en hoe worden dergelijke contacten gelegd? Hoe duurzaam zijn ze?

Moderator: Lissa Kinnaer (Kunstenpunt)
Sprekers: Bruno V. Roels (fotograaf), Rein Deslé (curator FOMU), Sébastien Van Malleghem (fotograaf), Stefan Vanthuyne (schrijver, docent en oprichter Belgian Platform for Photobooks)

4. Inclusiviteit en meerstemmigheid

In een interculturele samenleving mag de impact van beeldvorming niet onderschat worden. Ook de fotografie draagt hier een grote verantwoordelijkheid en wordt verwacht met een zo inclusief en open mogelijke blik rond te kijken en die diversiteit te omarmen. Maar passen we dit wel toe in de praktijk? Zijn we reeds voldoende alert en wat kan een platform hier concreet betekenen? Zijn er barrières waarvan we ons niet bewust zijn en hoe kunnen we deze wegnemen? Aan de werktafel Inclusiviteit en meerstemmigheid willen we zo breed mogelijk kijken.

Moderator: Ruth Loos (research-arts-society Sint Lucas Antwerpen)
Sprekers: Taha Riani (Allyens), Danial Shah (fotograaf), Guinevere Ras (Nederlands Fotomuseum), Ans Brys (fotograaf)

5. Opdrachtenbeleid

Opdrachten vormen een belangrijke financieringsbron voor de onafhankelijk opererende fotograaf. Enkele decennia geleden werd er ook in ons land sterk ingezet op het betrekken van fotografen bij documentaire foto-opdrachten. Vandaag gebeurt dat nog steeds, maar op een erg versnipperde wijze. Hoe kan de autonomie van de fotograaf binnen zo’n samenwerking gegarandeerd worden en in welke mate kunnen instellingen dergelijke foto-opdrachten financieren via het kunsten- en/of erfgoeddecreet?

Moderator: Steven Humblet (schrijver, docent en curator)
Sprekers: Antje Van Wichelen (kunstenaar), Nick Hannes (fotograaf), Jan Kempenaers (fotograaf), Cateau Robberechts (Vlaamse Bouwmeester), Egon Verleye en Petrus Kemme (Vlaams Architectuurinstituut)

6. Archiefzorg en nalatenschappen

Waar blijf ik met al mijn beelden? (Her)ordenen, bewaren en vergeten: de zorg voor het eigen archief en voor fotografische nalatenschappen. Waaruit bestaat de zorg voor het foto-archief in al zijn materiële verschijningsvormen? Hoe het analoge en digitale beeldmateriaal ordenen en ontsluiten? Moeten we alles bewaren? Vragen over behoud en beheer van het fotografisch nalatenschap kunnen voor de levende fotograaf belangrijk zijn maar ook voor de erfgenamen.

Moderator: Laura Herman (Curatorial Studies KASK Gent)
Sprekers: Inge Henneman (docent, schrijver, beheerder van het artistiek nalatenschap van Joris Ghekiere), Rebecca Wilton (Lighting The Archive), Sylvia van Peteghem (onderzoeker betrokken bij het fotoarchief van Michiel Hendryckx), Leonard Pongo (kunstenaar), Aglaia Konrad (kunstenaar), Stella Lohaus (curator en oprichter SOS Nalatenschappen), Ann Deckers (hoofd collectie FOMU), Rony Vissers en Bart Magnus (Meemoo – Vlaams Instituut voor het Archief), Jan Stuyck (Centrum Kunstarchieven Vlaanderen – M HKA)

Verslagen

Lees hier de verslagen van de gesprekstafels of lees hier het algemene verslag van de dag.

Taal

De gesprekstafels, de inleiding en de keynote waren in het Engels.

Meer informatie?

Stel je vragen aan onze collega Lissa Kinnaer