Publiek gesprek: er kwam een mening langs *

06 jun 2023
Publiek gesprekMuziekcentrum Cactus, Brugge
Hoe pak je discriminatie in de kunsten aan?

Where We Belong (c) Alejandra Carles-Tolra

* (maar die kreeg bijna aan de meet een platte band gelijk bij Wout Van Aert na zoveel kasseistroken.) uit: Jeroen Olyslaegers, De Morgen, 11 april 2023.

Hoe kunnen we streven naar grotere inclusiviteit? In juni 2023 organiseerden we over dit thema een publiek gesprek met Shirin Mirachor (keynote), Marlies De Munck, Maartje Stubbe, Aïda Gabriëls, Jaïr Tchong en Emma Harjadi Herman.

Herbekijk de opnames hieronder.

Herbekijk de keynote en het publiek gesprek

We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

KEYNOTE – Publiek gesprek: er kwam een mening langs * · Bekijk in de videozone

We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

PUBLIEK GESPREK – Er kwam een mening langs * · Bekijk in de videozone

Liever lezen?

Publiek gesprek: hoe pak je discriminatie in de kunsten aan?

Grotere meerstemmigheid op de werkvloer, in de publiekswerking en in het artistieke aanbod: iedereen zegt ernaar te streven. Over de aanpak lopen de meningen uiteen.

Neem positieve actie. Je wil gericht toegangsdrempels verlagen, bijvoorbeeld voor instromende makers, “mid career” kunstwerkers, mensen van kleur of met een niet-dominante culturele achtergrond, voor vrouwen of voor wie zich niet als man identificeert, voor mensen met fysieke, mentale of cognitieve beperkingen. 

Voor sommigen voelt dat aan als discriminatie. Voor anderen mag enkel het criterium ‘kwaliteit’ of ‘talent’ voorop staan. De vraag is wat daar precies mee wordt bedoeld. Weer anderen vrezen voor polarisering, doordat je groepen mensen tegen elkaar zou opzetten. Of men vraagt zich af “waar dat allemaal zal eindigen”.

Meningen te over, maar zelden wordt er in de diepte gesproken. Evenmin worden die meningen vaak goed onderbouwd. Met dit publiek gesprek willen we dat wél doen. Welke wegen kunnen we bewandelen in ons streven naar grotere inclusiviteit? Zijn er grenzen aan – juridisch, praktisch, principieel? En waarover kunnen we het eens worden, opdat we zo snel mogelijk vooruit kunnen?

Sprekers

Shirin Mirachor

Shirin Mirachor is programmacoördinator bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren. Ze is oprichter en directeur van (A)WAKE dat zich specifiek richt op kunstenaars en ontwerpers met wortels in de West-Aziatische en Noord-Afrikaanse regio, van Kabul tot Casablanca. Ze heeft uitgesproken ideeën over representatie, inclusie en politiek bewustzijn in de kunst- en cultuursector.

Marlies De Munck (moderator)

Marlies De Munck is filosofe, docente en essayiste. Zij doceert muziekfilosofie en esthetica aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Ze is ook als onderzoeker verbonden aan het Antwerp Research Institute for the Arts. Ze schrijft regelmatig opiniebijdragen voor De Standaard en is auteur van filosofische essays over muziek en kunst.

Maartje Stubbe

Maartje Stubbe is directeur van FOMU, Fotomuseum in Antwerpen. Ze legde een professioneel parcours af met één voet in het cultuurbeleid en de andere voet in de kunsten- en erfgoedsector (Walpurgis, Provincie Antwerpen, De Museumstichting, Beoordelingscommissie muziek).

Aïda Gabriëls

Hedendaagse en klassieke muziek, dans, beeldende kunst en mode aan elkaar solderend, baant Aïda Gabriëls zich een weg doorheen de podiumkunsten. Samen met dramaturg Tessa Vannieuwenhuyze creëert zij onder de noemer oester. Oester-creaties vertrekken vanuit de reflectie op het operagenre als transdisciplinaire kunstvorm in het nu. Sinds kort is Aïda Gabriëls ook coördinator van Music Theatre Now, een internationaal platform voor hedendaagse opera en muziektheater.

Jaïr Tchong

Jaïr Tchong is muziekprogrammator bij KAAP. Hij werkte als cultuurjournalist, adviseur projectsubsidies bij o.m. het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten Den Haag en Gemeente Rotterdam), en programmamaker bij verschillende organisaties in Nederland waaronder De Melkweg en De Tolhuistuin. Hij schreef o.a. Voor De Volkskrant, Het Parool en De Groene Amsterdammer.

Emma Harjadi Herman

Emma Harjadi Herman (zij/haar) werkt als hoofd educatie en inclusie bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarnaast is ze bestuurslid bij creatief collectief LFMC, lid van de Raad van Toezicht van Atria, een kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en als Senior Fellow verbonden aan Humanity in Action. Door de jaren heen heeft zij zich in haar verschillende rollen ervoor ingezet om ruimte te maken voor gemarginaliseerde kunstenaars en activisten. Zij streeft ernaar hun werk toegankelijk te maken voor publieken met diverse behoeften, lichamen en interesses.

Foto: Where We Belong (c) Alejandra Carles-Tolra
‘Where We Belong’ is een serie werken waarin thema’s als saamhorigheid, vrouwelijkheid en escapisme worden onderzocht aan de hand van een portret van Jane Austen-aanhangers.