We proberen hier content te tonen van Vimeo.

Kunsten.be gebruikt minimale cookies. Om inhoud te zien die afkomstig is van een externe site, kan die site bijkomende cookies plaatsen. Door de inhoud te bekijken, aanvaard je deze externe cookies.
Lees meer over onze privacy policy.

Bekijk de video op Vimeo

PUBLIEK GESPREK - Er kwam een mening langs *

Opname Laatste Update: Credits: Kunstenpunt

(Watch this video with English or Dutch subtitles via “CC” in the right hand corner)

(Bekijk deze video met Nederlandse ondertitels via “CC” onderaan rechts)

 

Hoe pak je discriminatie in de kunsten aan?

Grotere meerstemmigheid op de werkvloer, in de publiekswerking en in het artistieke aanbod: iedereen zegt ernaar te streven. Over de aanpak lopen de meningen uiteen. Neem positieve actie. Je wil gericht toegangsdrempels verlagen, bijvoorbeeld voor instromende makers, “mid career” kunstwerkers, mensen van kleur of met een niet-dominante culturele achtergrond, voor vrouwen of voor wie zich niet als man identificeert, voor mensen met fysieke, mentale of cognitieve beperkingen. Voor sommigen voelt dat aan als discriminatie. Voor anderen mag enkel het criterium ‘kwaliteit’ of ‘talent’ voorop staan.

De vraag is wat daar precies mee wordt bedoeld. Weer anderen vrezen voor polarisering, doordat je groepen mensen tegen elkaar zou opzetten. Of men vraagt zich af “waar dat allemaal zal eindigen”. Meningen te over, maar zelden wordt er in de diepte gesproken. Evenmin worden die meningen vaak goed onderbouwd.

Met dit publiek gesprek willen we dat wél doen. Welke wegen kunnen we bewandelen in ons streven naar grotere inclusiviteit? Zijn er grenzen aan – juridisch, praktisch, principieel? En waarover kunnen we het eens worden, opdat we zo snel mogelijk vooruit kunnen?

Een publiek gesprek met Marlies De Munck (moderator), Shirin Mirachor (Keynote), Maartje Stubbe, Aïda Gabriëls, Jaïr Tchong en Emma Harjadi Herman.

Opname: Dinsdag 6 juni 2023 – 19u00
Muziekcentrum Cactus

Meer over het evenement hier